De bibliotheek van S.M.A.K.

De bibliotheek van S.M.A.K. bezit ruim 50.000 tentoonstellingscatalogi, monografieën en naslagwerken over beeldende kunst vanaf het begin van de twintigste eeuw; de nadruk ligt evenwel op de naoorlogse periode.

De bibliotheek bewaart boeken over sculptuur, schilderkunst, fotografie, video, film en nieuwe media, evenals – zij het in mindere mate – over architectuur, decoratieve kunst, vormgeving, dans en theater. Al deze publicaties zijn in drie categorieën onderverdeeld: monografieën en individuele tentoonstellingscatalogi, catalogi over groepstentoonstellingen die geklasseerd zijn per stad en een afdeling met algemene werken over esthetica, kunsttheorie, belangrijke stromingen, enz. Daarnaast verzamelt de bibliotheek persknipsels over hedendaagse kunst in ruime zin, Belgische en buitenlandse kunstenaars, ... en ten slotte kan men er behalve een dertigtal lopende kunsttijdschriften meer dan honderd afgesloten titels raadplegen.

Ondertussen is de bib definitief gesloten om de verhuis naar de nieuwe Kunstenbibliotheek voor te bereiden.

Kunstenbibliotheek

Hogeschool Gent (faculteit School of Arts), S.M.A.K. en de Gentse Gidsen werken samen aan een ambitieus project: een gloednieuwe Kunstenbibliotheek. Concreet worden de collecties van het KASK, S.M.A.K. en de Gentse Gidsen verenigd op de Bijlokesite tegenover het STAM.

Het samenwerkingsverband ging reeds van start: aan een razend tempo worden boeken verwerkt en een groot deel van de collectie van S.M.A.K. kunt u ondertussen online opzoeken via de bibliotheekcatalogus van HoGent. Binnen de Kunstenbibliotheek zal de Collectie Karel Geirlandt (boeken voor 2003) een aparte entiteit vormen. De latere publicaties uit de S.M.A.K.-bibliotheek worden in de KASK-collectie geïntegreerd. De verbouwingen zijn volop aan de gang. De verhuis van de S.M.A.K.-bibliotheek is gepland in de loop van 2017.

Contact

T: +32 (0)9 240 76 06
E: bibliotheek@smak.be