Jongeren

S.M.A.K. realiseert samen met het Centrum Leren Werken, Gent (CLW) en ENGIE multimediale workshoptrajecten voor jongeren met een hobbelig schoolparcours. Voor deze jongeren is een bezoek aan S.M.A.K. vaak een eerste kennismaking met actuele kunst. De projecten dagen jongeren uit om artistiek te reageren op de getoonde werken en de reguliere bezoeker ontdekt hierdoor hun talent.