ART FOCUS Gent | atelierbezoek Chloé Op de Beeck

atelier | Chloé Op de Beeck in HISK, Gent, foto: HISK
i
atelier | Chloé Op de Beeck in HISK, Gent, foto: HISK
KIOSK, Gent
i
KIOSK, Gent
Guillaume Leblon, backstroke and other bird, 2013. Washed chemtrail I, 2013. Courtesy of the artist and carlier | gebauer.
i
Guillaume Leblon, backstroke and other bird, 2013. Washed chemtrail I, 2013. Courtesy of the artist and carlier | gebauer.

rondleiding in S.M.A.K. - KIOSK - atelierbezoek Chloé Op de Beeck

13:00 – 14:30
Rondleiding | S.M.A.K.
  • Collectie | ‘Against the Wall?’
Uit de al bijna 150 jaar reflecteren kunstenaars over hoe de vloer en, meer specifiek, ook de sokkel zich verhouden tot sculpturen. Zo was August Rodin (1840-1917) één van de eerste beeldhouwers die het horizontale of verticale vlak waarop hij zijn figuren ontwikkelde, beschouwde als inherent deel ervan. Hij presenteerde zijn sculpturen dan ook zonder sokkel, rechtstreeks op de vloer. Constantin Brancusi (1876-1957) beoogde zijn werken en hun draagvlakken of sokkels met elkaar te versmelten. Later liet Carl Andre (°1934) – naar eigen zeggen onder invloed van Brancusi – het onderscheid tussen sculptuur en vloer zo goed als volledig verdwijnen. Nog recenter maakte het conceptuele werk van Didier Vermeiren (°1951) sculptuur, vloer, sokkel en zelfs mal volkomen onderling inwisselbaar. Sculptuur werd gelijkgesteld met de ideeën die beeldhouwers over het medium ontwikkelden.
De spanning tussen sculpturen en de vlakken waarop of -tegen ze worden gepresenteerd, vormt het uitgangspunt van deze collectiepresentatie. De werken werden geselecteerd omwille van hun eerder tweedimensionale karakter en gaan bijzondere relaties aan met de wanden en vloeren van de tentoonstellingsruimtes. Ten opzichte van deze horizontale en verticale vlakken vouwt de groep sculpturen zich open, als vormde ze een geheel. Zo lijkt het onderscheid tussen wanden en vloeren te vervagen. De tentoonstelling werpt vragen en bedenkingen op rond beeldhouwkunst in het algemeen en rond de relativiteit van haar ruimtelijkheid in het bijzonder. Ze reflecteert bovendien over de grenzen van de driedimensionale ruimte waarin ze wordt getoond.
Met werk van Carl Andre, Richard Artschwager, Nairy Baghramian, Guillaume Bijl, Stanley Brouwn, Jean-Marc Bustamante, Michael Dean, Peter De Meyer, Alberto Garutti, Michael Gross, Kristján Gudmundsson, Katharina Heinrich, Ann Veronica Janssens, Kazuo Katase, Alicja Kwade, Bernd Lohaus, Mark Manders, Cady Noland, John McCracken, Thom Merrick, Jorge Pardo, Avery Preesman, Jean-Pierre Raynaud, Erika Rothenberg, Joe Scanlan, Maria Serebriakova, Daniel Spoerri, Michael E. Smith, Tove Storch, Mario García Torres, Jan Vercruysse en Didier Vermeiren.
  • Guillaume Leblon | ‘There is a man and more’
S.M.A.K. verwierf onlangs de installatie There is a man (2016) van de Franse kunstenaar Guillaume Leblon (°1971). Met deze verwerving voegt het museum aan z’n collectie een sleutelwerk toe van een van de belangrijkste figuren binnen de actuele beeldhouwkunst. Met de tentoonstelling There is a man and more toont S.M.A.K. niet alleen deze installatie van Leblon, maar ook een bredere selectie uit zijn oeuvre van de laatste 10 jaar. Dit ensemble biedt inzicht in de vele aspecten van zijn praktijk.
Guillaume Leblon verkent in zijn werk onderwerpen zoals het lichaam, ruimte en tijd. Zijn sculpturale installaties bewegen zich tussen een poëtische articulatie van de ruimte en een beklemmende, onbehaaglijke sfeer. Het spel tussen het lichaam en zijn afwezigheid is een kernmotief binnen zijn oeuvre. De laatste jaren evolueerde de kunstenaar van gevonden, rest- en organische materialen als vertrekbasis naar onder meer zand, marmer en gegoten aluminium. Vanuit zijn aanhoudende interesse voor het tijdelijke ziet Leblon deze evolutie als een transformatie van de relatie tussen zijn werk en de tijd.
  • Teresa Burga | ‘ Artist or a Computer? Conceptuele werken uit de jaren ‘70’
Teresa Burga (°1935, Iquitos, Peru) is een belangrijke figuur in de recente kunstgeschiedenis van Latijns-Amerika. Ze startte haar praktijk in het Peru van de jaren ’60 als pop artist en legde zich daarna toe op de conceptuele kunst. In deze context leek ze gedoemd om onzichtbaar te blijven of snel in de vergetelheid te raken: ze was kunstenaar, vrouw, Peruviaanse onder een militair regime en rebel binnen een traditioneel, patriarchaal systeem. Haar werk bezat bovendien niet het verwachte figuratieve, folkloristische karakter maar was conceptueel, immaterieel en leunde dichter aan bij wetenschappelijk onderzoek dan bij vrije, artistieke verbeelding.
In de jaren ’70 creëerde Teresa Burga experimentele installaties op basis van administratieve rapporten, minutieuze diagrammen, didactische voorwerpen en ontwerpen voor absurde machines. Zij bevatten de gecodeerde neerslag van uitgevoerde acties en instructies voor komende projecten. Ook kwantificeren zij sociale fenomenen zoals haar lichaam, gedichten of bevolkingsgroepen. Zonder openlijk politiek te zijn, stelde ze via haar onorthodoxe praktijk aspecten van de moderne maatschappij in vraag, zoals beeldvorming in de massacultuur, de automatisering en bureaucratisering van werk en vrije tijd, de identiteit van de vrouw. Burga legde in haar werk de klemtoon op het open proces. Kunst is voor haar het formuleren van voorstellen die de kijker met betekenis kan vervolledigen.
De tentoonstelling in S.M.A.K. wil inzicht bieden in het conceptuele werk van Teresa Burga aan de hand van de installaties 4 Mensajes (1974) en Borges (1974), en een reeks tekeningen en objecten uit de jaren ’70.
 
15:10 – 16:00
Bezoek KIOSK | ‘Exquisite Rotation’ - Nida Sinnokrot, met rondleiding door Wim Waelput
Filmmaker en installatiekunstenaar Nida Sinnokrot (1971) tracht de politiek en mechaniek van cinema als massamedium open te breken en zet daar een diversiteit aan nieuwe, zelfkritische vertelvormen tegenover. Zijn camera functioneert als een tool waarmee hij over zijn thuisland, ontheemding en de relatie tussen technologie en kolonialisme vertelt. Met zijn verlangen om de cinematische machine zoals wij deze kennen te bevrijden, drukt hij tevens zijn eigen hybride identiteit uit. Sinnokrot woont en werkt in Jeruzalem, maar groeide als kind van Palestijnse ouders op in Algerije om daarna als tiener naar de VS te verhuizen.
 
16:15 – 17:00
Atelierbezoek | Chloé Op de Beeck
Chloé Op de Beeck (°1986) studeerde aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) in Gent en volgde de master Filmstudies en Visuele Cultuur aan de Universiteit van Antwerpen. Haar praktijk bestaat uit foto’s en video’s die de grens tussen stilstaand en bewegend beeld aftasten. Ze vertrekt vanuit registraties en observaties van haar omgeving, waarbij de focus ligt op alledaagse banale situaties. Door de manier waarop ze deze in beeld brengt, verkrijgen ze iets artificieels. 
 
PRIJS: €5,00 | YOUNGfriends gratis. Reserveer spoedig: info@vriendensmak.be.

in categorie: Vrienden v/h S.M.A.K.