ART FOCUS Gent met atelierbezoek - Hannelore Van Dijck

i
Van Dijck, 'Sea', Installation view at Croxhapox, Ghent, 2012, foto: Filip Dujardin
Hannelore Van Dijck voor Kamer XIII, Gent
i
Hannelore Van Dijck voor Kamer XIII, Gent

Rondleiding in S.M.A.K. - Atelierbezoek Hannelore Van Dijck - galerijbezoek

13:00 – 14:30
Rondleiding in S.M.A.K.
Christoph Büchel (°1966, Bazel, Zwitserland) staat bekend om zijn installaties die de controverse niet schuwen en onbetwistbaar maatschappelijk relevant zijn. Globale kwesties zoals sociale ongelijkheid, politieke onrechtvaardigheid, burgerlijke hypocrisie en religieus conservatisme vertaalt hij naar levensechte projecten waarbij de grens tussen fictie en realiteit vertroebelt. Ook Büchels deelname aan de 56ste Biënnale van Venetië in 2015 bleef niet onbesproken. Voor het Paviljoen van IJsland transformeerde de kunstenaar een katholieke kerk in de Venetiaanse wijk Cannaregio tot moskee. Na twee weken werd de ruimte voor het publiek gesloten.
Collectieonderzoek IV | Karel Geirlandt en de Vereniging voor het Museum van Hedendaagse Kunst | De pioniersjaren (1957-1961)
De geschiedenis van het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (S.M.A.K.) is een zo goed als onbeschreven blad. Het ontstaan van het eerste Belgische museum van hedendaagse kunst is nochtans een bijzonder boeiend verhaal. Een onderzoeksteam, onder leiding van Koen Brams, spitste zich toe op de ontstaansgeschiedenis en presenteert de resultaten in een tentoonstelling. Op basis van archiefonderzoek, interviews met betrokkenen en literatuurstudie belicht de tentoonstelling de stichting in 1957 van de Vereniging voor het Museum van Hedendaagse Kunst (V.M.H.K.). Deze groep geëngageerde kunstliefhebbers ijverde onder leiding van initiatiefnemer Karel Geirlandt voor de verwezenlijking van haar statutaire missie: een autonoom museum van hedendaagse kunst. Bijna 20 jaar later, in 1975 werd het Museum van Hedendaagse Kunst opgericht. Het kreeg onderdak in een deel van het Gentse Museum voor Schone Kunsten. In 1999 kreeg het museum een eigen gebouw en een nieuwe naam: Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (S.M.A.K.). De tentoonstelling Collectieonderzoek IV omvat unieke archiefdocumenten die nooit eerder openbaar werden gemaakt. Zowel de intellectuele en artistieke visie van Karel Geirlandt, als de eerste activiteiten van de V.M.H.K. komen aan bod. Daarnaast wordt ook ingegaan op de rol van de Vereniging bij de ontwikkeling van het artistieke landschap in België en Europa.
 
14:30 – 15:00
Koffiepauze
 
15:30 – 16:30
Atelierbezoek Hannelore Van Dijck
Hannelore Van Dijck (°1986, Wuustwezel) tast oppervlakken af in haar houtskooltekeningen. Het diepe zwart van de houtskool is verfijnd en fragiel. Het tijdelijke karakter van de tekening bekrachtigt de poëtische kwaliteiten van het broze tekenmateriaal. Door het behoud niet na te jagen, wordt de tekening bezield met een ultieme kwetsbaarheid.
Van Dijck focust op de setting. Binnen het nauwe contact met het materiaal zoekt ze naar ruimtelijkheid, licht en structuren. In verstilde en recht-door-zeecomposities verkent ze de spanningsboog tussen detail en geheel, waarin het detail voor een gevoel van realiteit en intimiteit zorgt. Met tekeningen die de hele ruimte vullen, probeert ze een nieuw soort ruimte te creëren. Daarmee duidt ze de originele architectuur van de locatie. De afbeelding verwerkt inherente kwaliteiten van de gekozen omgeving. Van Dijck gebruikt die om iets nieuws te maken, een ruimte in een ruimte die duidelijk een eigen gevoel uitstraalt. Je wordt in de afbeelding gezogen.
Sinds kort verdiept Van Dijck zich in ‘liminale’ ruimten, de ruimte als overgang, als grijze zone. Ruimten waarin bewogen wordt.
 
17:00 – 17:30
Galerijbezoek (wordt later ingevuld)
 
Prijs: €5.00 (rondleiding gratis). De leden die lid werden aan €20.00, betalen vanaf heden €10.00 extra, voor onze ART FOCUSsen Gent.
Reserveer snel: info@vriendensmak.be of 09 2407625. Er is een beperkt aantal deelnemers. Gelieve uw inschrijving te respecteren. Dit om zoveel mogelijk leden te kunnen laten aansluiten. Laattijdige annuleringen worden niet terugbetaald.
 
Het parcours wordt afgelegd met de fiets. Uiteraard is er de mogelijkheid om met de auto te volgen. Adressen worden doorgegeven na inschrijving.

in categorie: Vrienden v/h S.M.A.K.