Word lid van de Vrienden v/h S.M.A.K.

Vul hieronder uw persoonlijke gegevens in en maak uw keuze uit één van onze formules. U wordt daarna gecontacteerd door onze medewerkers.

De Vrienden van het S.M.A.K. hechten steeds en in alle omstandigheden veel belang aan uw bescherming. Voor onze website betekent dit dat uw persoonsgegevens beschermd zijn, zowel tijdens het verzamelen als het beheren van deze gegevens. Het onderhavige beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens beschrijft op welke manier de gegevens worden gebruikt en over welke rechten u beschikt om tot deze gegevens toegang te krijgen of ze eventueel te verbeteren.
Wanneer u de website van de Vrienden van het S.M.A.K. gebruikt, verzamelt en beheert de Vriendenvereniging persoonsgegevens die op u betrekking hebben. In dat geval treden wij op als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.
Het kan gaan om:
- gegevens van het internetverkeer,
- formuliergegevens (bestellingen, deelname aan activiteiten, financiële informatie, enz.),
- gegevens van de elektronische post (e-mailadres, Instant Messaging-adressen, newsletters, ...).
Alle inlichtingen met betrekking tot het onderhavige beleid kunnen worden opgevraagd bij: Vrienden van het S.M.A.K., Jan Hoetplein 1, 9000 Gent.
Bij het gebruik van de verzamelde persoonsgegevens leven de Vrienden van het S.M.A.K. alle wettelijke bepalingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer na. Om u optimaal te informeren en u diensten op maat te bieden, kunnen uw gegevens worden gedeeld met andere bedrijven, tenzij u zich daartegen verzet. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen deze gegevens in geen geval aan derden worden meegedeeld.
De Vrienden van het S.M.A.K. hebben het oogmerk om de verzamelde gegevens onder andere te gebruiken om:
- de diensten te leveren die de Vereniging in het kader van haar werking organiseert
- nieuwe producten (edities, …) of nieuwe diensten te promoten,
- marktbevragingen uit te voeren,
- de toegankelijkheid van de website te verbeteren.
De Vrienden van het S.M.A.K. nemen alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de verwerking van de gegevens die op u betrekking hebben vertrouwelijk blijft.
U kunt steeds en volledig gratis:
- de persoonsgegevens opvragen die de Vrienden van het S.M.A.K. over u bewaren,
- de rechtzetting van foute gegevens of het wissen van gegevens verkrijgen,
- u verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing -doeleinden.
U kunt deze rechten uitoefenen door een gewone brief met een kopie van uw identiteitskaart te sturen naar dit adres: Vrienden van het S.M.A.K., Jan Hoetplein 1, 9000 Gent.
 

Tarieven

10 euro Young friend
40 euro Individual
60 euro Family
395 euro Young V.I.P.
795 euro V.I.P.
1560 euro V.I.P. Corporate

Koop nu een editie van de Vrienden v/h S.M.A.K.

Persinformatie