Stijn Ank
10.2012 ‘Interval’

i
objectnaam

De sculpturen van Stijn Ank (°1977, Aalst) ontstaan uit een doorgedreven onderzoek naar de verhouding tussen leegte en materie.

Met INTERVAL bracht S.M.A.K. in 2012 de eerste museale tentoonstelling van Anks werk. Ank maakt sporen van leegte zichtbaar door er materie tegenover te plaatsen. Hierbij gaat hij steeds op dezelfde manier te werk. Met verschillende materialen zoals hout, aluminium, lood of rubber, bakent hij de grenzen van een leegte af. Vervolgens giet hij deze ‘mallen’ af in gips. Laag na laag maakt hij zo de ruimte en de leegte in de ruimte zichtbaar. De typische kleuren van de sculpturen volgen dit gelaagde gietprocedé. Ank mengt tijdens het gieten namelijk zuiver pigment onder het vloeibare gips. Op deze manier heeft hij tijdens het creatieproces geen controle over de uiteindelijke verschijningsvorm van de leegte die hij met zijn sculptuur tracht zichtbaar te maken.

Object name:
Date: 2012
Object number: 5079
Method: assemblage (beeldhouwtechniek)
Materials : plaaster,  acrylverf

  More about Stijn Ank

More work of Stijn Ank