oeuvre

Year: 2018
Size: 27 x 21
Number of pages: 238
Languages: NL - EN - DE
Artist(s): Raoul De Keyser
Texts by: Martin Germann, Bernhart Schwenk, Steven Jacobs, Philippe Van Cauteren, Luk Lambrecht, Roland Jooris. Wouter De Vleeschouwer...
location exhibition: Walter König (German and English) and Mercatorfonds (Dutch)
Price: 39.95 euro
ISBN: 978-3-96098-456-6

  More about Raoul De Keyser