Agenda - Lezingen | Museum files


Naar aanleiding van haar twintigjarige bestaan, zet S.M.A.K. graag een aantal richtlijnen voor de toekomst uit binnen een bredere beschouwing over de rol van het museum. Vanuit de vaststelling dat museumwerking vandaag onmogelijk als een universeel concept kan beoefend worden of vanuit een lineaire geschiedenis kan gedacht worden, belichten een aantal sprekers de markante positie die ze recent binnen de kunstwereld hebben afgelijnd. Ze plaatsen hun observaties in een spanningsveld waarin het lokale het mondiale ontmoet en het geprivilegieerde de marge opzoekt.Activiteiten op