Agenda - Lezingen | Research and restore


Onder de noemer "Research and restore" organiseert het S.M.A.K. een aantal randactiviteiten rond behoud, beheer en restauratie van hedendaagse kunst. Zo worden de veelal technische aspecten van het restaureren geconfronteerd met het inhoudelijke onderzoek naar kunst in een aantal duogesprekken tussen restauratoren en kunsthistorici/curatoren. Verder worden er met "Behoud en Beheer for Dummies" een aantal rondleidingen in de restauratieafdeling en depots van het S.M.A.K. georganiseerd waar de bezoeker op een toegankelijke manier wegwijs wordt gemaakt in de basisaspecten van het behoud en beheer van hedendaagse kunst.Activiteiten op