Mapping Invisible Structures door Shervin Kianersi Haghighi

Shervin Kianersi Haghighi zal gedurende een jaar ‘onzichtbare performances’ uitvoeren die inspelen op de bestaande hiërarchie tussen de verschillende museumruimtes en de onzichtbare structuren die hen verbinden.

Aan de hand van ‘onzichtbare performances’ onderzoekt Shervin Kianersi Haghighi° de automatische handelingen en houdingen die wij gebruiken in onze dagdagelijkse routine, zoals stappen, eten, luisteren,... Ze spitst zich vooral toe op ervaringen die in onze maatschappij als negatief worden gekentekend zoals traagheid, luiheid, mislukking,… en tracht in haar acties de hiërarchie die wij aan deze en andere ervaringen toekennen, te doorbreken.

In S.M.A.K. zal Shervin Kianersi Haghighi in de loop van één jaar tijd en op regelmatige basis ‘onzichtbare performances’ uitvoeren die inspelen op de bestaande hiërarchie tussen de verschillende museumruimtes en de onzichtbare structuren die hen verbinden. Zij wil hierbij nagaan hoe bepaalde acties de kunstenaar en het publiek dwingen om de ruimtes op een andere manier te bekijken en hen nieuwe gedragspatronen voorstellen.

In de week die voorafgaat aan elke performance, onderzoekt de kunstenaar de bestaande structuur en betekenis van één of meerdere ruimtes in het museum. Op basis hiervan bedenkt zij een performance die, op het moment van de uitvoering, onzichtbaar blijft voor het publiek maar hen tegelijkertijd opmerkzaam maakt voor de plek en haar waarneembare en verdoken eigenschappen.

° Shervin Kianersi Haghighi is kunstenaar en onderzoeker. Ze woont en werkt in Brussel.

in categorie: Concert - Performance