[performance] 69 Performance Club - Penal Colony

In het kader van EUROPALIA INDONESIA worden er tal van performances georganiseerd tijdens Performance Klub. Woensdag is het de beurt aan 69 Performance Club, een jong kunstenaarscollectief uit Jakarta dat in hun performances met digitale media experimenteert. 

69 Performance Club
69 Performance Club is een initiatief van Forum Lenteng, een socio-culturele organisatie in Jakarta die sinds 2003 maatschappelijk onderzoek verricht via kunst en nieuwe media. 69 Performance Club werd opgericht in 2016 door Hafiz Rancajale, Otty Widasari, Abi Rama, Hanif Alghifary en Rachmadi en Muhammad Fauzan als onderzoeks-, documentatie- en experimenteel platform specifiek gericht op performancekunst. De groep organiseert onder meer workshops, maandelijkse performances, discussiegroepen en lezingen en richt zich tot geïnteresseerden en kunstenaars die actief willen meeschrijven aan de geschiedenis en ontwikkeling van de performancekunst in Indonesië. De onlosmakelijke band tussen kunst en maatschappij loopt als een rode draad doorheen haar filosofie en praktijk. Het afgelopen jaar bracht 69 Performance Club een lezingenreeks over de geschiedenis van de performancekunst door kunstenaars, curatoren en onderzoekers en organiseerde het maandelijkse performances met als doel jonge kunstenaars inzicht te geven in de artistieke en productionele mogelijkheden van het medium.

[performance] Penal Colony (2017) – 22.11.2017 – 20:00
Geïnspireerd door In de Strafkolonie, een novelle van Franz Kafka, bogen Forum Lenteng en 69 Performance Club zich een jaar lang over de vraag hoe het begrip ‘strafkolonie’ kan worden toegepast op de hedendaagse maatschappij. Bepalend hierbij was het idee van gevangenschap binnen een alom aanwezig maar onzichtbaar controlesysteem. Het resultaat van hun onderzoek toonden Forum Lenteng en 69 Performance Club voor het eerst in augustus 2017 op ARKIPEL, het Indonesische Festival voor Documentaire en Experimentele Film. 69 Performance Club zette haar reflectie om in een performance met digitale media, die niet alleen het belangrijkste productionele element waren maar ook een bron van kritiek. Gebruikers van de digitale en sociale media zijn, in de ogen van het collectief, de nieuwe gevangenen van een onzichtbaar systeem dat al hun handelingen en bewegingen volgt. Paradoxaal genoeg slagen de kunstenaars erin om dit machtsmodel te doorbreken door nieuwe technologie in al haar vormen (laptops, projectoren, schermen, webcams, software etc.) toe te passen op een creatieve, subversieve manier.

Na Gent reist Penal Colony naar Praag (Tsjechië) en van daaruit naar andere plekken. Op maat van de socio-culturele context van elke locatie krijgt de performance een andere inhoud en betekenis.


 

in categorie: Performance