[Performance] Arahmaiani

Arahmaiani, Flag Project, Sydney, 2007
i
Arahmaiani, Flag Project, Sydney, 2007
Arahmaiani, Memory of Nature, New York, 2016
i
Arahmaiani, Memory of Nature, New York, 2016
Arahmaiani performing Memory of Nature, photo Creative Cowboy
i
Arahmaiani performing Memory of Nature, photo Creative Cowboy
Arahmaiani, Memory of Nature, New York, 2016
i
Arahmaiani, Memory of Nature, New York, 2016

In het kader van EUROPALIA INDONESIA worden er tal van performances georganiseerd tijdens Performance Klub. Arahmaiani brengt tijdens het openingsweekend twee performances.

[Performance] Memory of Nature (2013) – 20.10.2017 – 20:00
De performance Memory of Nature vertrekt van de gedachte dat we vergeten zijn dat het leven een mooie tuin is en dat we daardoor falen om ervoor te zorgen. Arahmaiani concentreert zich niet op de natuur en het milieu zelf, maar op de waarden die de basis vormen van ons respect voor de natuur. Zonder deze waarden zou de aarde enkel begrepen worden in functie van haar exploitatie.
Centraal in de performanceruimte staat een grondplan op schaal van het boeddhistische tempelcomplex van Borobudur. Het werd nagemaakt in hout en gevuld met aarde. Arahmaiani beplantte het met groene scheuten van jonge plantjes in de vorm van de Borobudur-mandala. De mandala is een kosmisch symbool dat het universum voorstelt met al haar bewoners. Het is de basisvorm van een systeem van kwadranten dat de principes ‘horizontaal en verticaal’, ‘stijgen en dalen’, en ‘binnen en buiten’ suggereert. Tijdens de performance verzorgt en besproeit Arahmaiani de planten en nodigt ze het publiek uit tot samenwerking.

[Performance] Flag Project (2006) – 22.10.2017 – 11:00
Flag Project is een duurzaam, participatief kunstproject dat Arahmaiani opstartte in 2006. Het heeft tot doel de communicatie te bevorderen tussen verschillende gemeenschappen en te komen tot gezamenlijke creativiteit.
De kleurrijke, handgemaakte vlaggen symboliseren verscheidenheid. Ze bevatten de kernwaarden van de diverse geloofs- en culturele gemeenschappen in Australië, Azië en Europa waarmee Arahmaiani de afgelopen jaren samenwerkte. Tijdens workshops en discussies met verschillende groepen probeerde ze te achterhalen wat de toetsstenen van iedere gemeenschap zijn. Daarbij kwamen begrippen zoals Vrijheid, Liefde, Hart, Moed, Geest, Cultuur, Kapitaal, Aarde, Water, Lucht, Voedsel, Weerstand, Wijsheid, Geluk, Hand in Hand en Verbondenheid  naar voor, en ook korte zinnen zoals Wees niet arrogant. De vlaggen zijn gemaakt door een groep naaisters in een dorp in de omgeving van Yogyakarta, op het eiland Java in Indonesië.
Arahmaiani laat de vlaggen de wereld rondreizen en doet ze met de hulp van vrijwilligers wapperen in musea en publieke ruimtes.

Arahmaiani Feisal (°1961, Bandung) woont en werkt in Yogyakarta. Als kunstenaar gebruikt ze enkel haar voornaam. Arahmaiani groeide op in de hybride religieuze cultuur van Indonesië waarin de Islam de sporen draagt van het animisme, het hindoeïsme en het boeddhisme. Het naast elkaar gebruiken van symbolen uit deze verschillende religieuze culturen is dan ook een constante in haar beeldend werk.
Arahmaiani staat bekend als een pionier van de radicale kunst. Van bij het begin benaderde ze kunst als een vorm van politiek activisme bedoeld om de dogma’s rond geloof, klasse en gender te doorbreken en om de politieke onderdrukking te veroordelen. Met haar publieke performances van de afgelopen dertig jaar, die onder meer prostitutie, milieuvernietiging en de terreur van het marktdenken aan de kaak stelden, haalde ze zich geregeld de wrok op de hals van zowel de politieke als de religieuze autoriteiten. De laatste tien jaar engageert Arahmaiani zich in participatieve projecten rond ecologische en religieuze thema’s overal ter wereld. Ze hanteert vreedzame methodes om groepen van verschillende strekkingen bij elkaar te brengen, onder andere in Zuid-Thailand en Tibet waar de spanning tussen moslims en boeddhisten hoog oploopt.