Voorstelling ‘Le Musée et son Double’. Biedt een dubbel museum een toekomst voor S.M.A.K.?

Op maandag 30 november 2020 presenteert S.M.A.K. het drieluik 'Le Musée et son Double' - een publicatie, een speculatief architectonisch museummodel (1/100) en een gespreksavond. 

Hoe kan S.M.A.K. in de toekomst 500 werken uit de collectie permanent presenteren? Hoe kan een museum worden ingebed in een stedelijke omgeving? Kan een toekomstplan voor S.M.A.K. een hefboom voor het Citadelpark zijn? Of wat zou een bipolair museum in een multipolair Citadelpark kunnen betekenen? 

Deze en vele andere vragen worden gesteld tijdens de (online) presentatie van 'Le Musée et son Double' op maandag 30 november 2020 om 20:00.

Het afgelopen jaar gingen het architectenbureau CRIT. en S.M.A.K. in dialoog met elkaar met een architectonisch model, een publicatie en een gespreksavond als resultaat. De inzet van dit drieluik bestaat erin de mogelijkheden voor de toekomst van het museum te verkennen en om ruimte te creëren voor een kwalitatief publiek gesprek.

Philippe Van Cauteren, architect Peter Swinnen van het bureau CRIT. en kunstenaar Berlinde De Bruyckere gaan die avond individueel in gesprek met moderator Ruth Joos.

De publicatie 'Le Musée et son Double' - met onder meer bijdrages van Iwona Blazwick, Asli Çiçek, Shervin Kianersi Haghighi, David Peleman en Peter Swinnen/CRIT. - wordt voorgesteld met het museummodel op de achtergrond. In de nabije toekomst wordt dat model in het museum gepresenteerd als onderdeel van ‘Museum for a Small City/Rebuild by Richard Venlet’.

Praktische informatie

Lees via deze link ook de brief die artistiek directeur Philippe Van Cauteren schreef aan de collectie van S.M.A.K. In deze brief wordt de noodzaak aan een nieuw museumgebouw duidelijk beschreven. 

in categorie: Lezing