Projecten in 2014

Regelmatig diepen we in S.M.A.K. bepaalde aspecten van de collectie of het museum uit aan de hand van uitgebreide projecten. Deze projecten kunnen zich toespitsen op een welbepaalde tentoonstelling of kunstenaar of zelfs op één specifiek kunstwerk uit onze collectie, maar even goed onderzoeken we hier zaken vanuit de algemene pijlers van onze werking: conservatie, restauratie, archiefwerking, depotbeheer, digitalisering, onderzoek, ontsluiting of een combinatie van deze elementen.

Archief