Surasi Kusolwong

De afgelopen jaren bouwde Surasi Kusolwong in musea en galeries wereldwijd opmerkelijke installaties, waaronder een heuse markt met kraampjes, een loterij en een massagesalon. Uit die ruimtevullende creaties, vaak voortvloeisels uit persoonlijke herinneringen, spreekt niet alleen de kunstenaars interesse voor populaire cultuur. Voor hem staat ook de actieve betrokkenheid van ons, kijkers, centraal. “Zonder publiek geen kunst,” zo benadrukt hij.


geboortejaar en -plaats: 1965, Ayutthaya, Thailand
verblijfplaats: Bangkok, Thailand

Meer werk van

Heide Hinrichs

De werken van Heide Hinrichs zijn fragiel en subtiel. Ze zijn niet snel leesbaar. Ze vragen tijd en aandacht en nodigen ons uit om er in stilte naar te kijken. Belangrijk vertrekpunt is tactiliteit. Hinrichs verzamelt allerlei soorten materialen en meet ze een nieuwe identiteit aan. Of zoals zij het omschrijft: “door goed naar de materialen te luisteren, wil ik ze bevrijden”. Haar oeuvre onderzoekt de relatie tussen lichaam en ruimte en hoe deze kan worden weergegeven. Het standpunt dat we als kijker innemen, bepaalt wat we zien. Wanneer we om haar werk heen stappen, krijgen we steeds wisselende perspectieven te zien. Wat vast lijkt, is voortdurend in beweging.


geboortejaar en -plaats: 1976, Oldenburg, Duitsland
verblijfplaats: Brussel, België

Meer werk van

Sophie Nys

Het oeuvre van Sophie Nys bestaat uit foto’s, video’s, sculpturen en tekeningen. Vanuit haar interesse voor filosofie, (kunst)geschiedenis en het sociale weefsel, stelt Nys de wet van oorzaak en gevolg en de spanning tussen vergankelijkheid en continuïteit ter discussie. Op een speelse en humoristische manier combineert ze daarbij een minimale beeldtaal met een conceptuele werkmethode. Nys vertrekt keer op keer van intuïtief en associatief onderzoek rond specifieke contexten of persoonlijke ervaringen. Door voorwerpen en beelden uit hun alledaagse context weg te halen, ze te transformeren en zo te herdefiniëren, toont en ondermijnt ze niet alleen de onderliggende mechanismes van de kunstwereld maar nodigt ze ook uit tot reflectie.


geboortejaar en -plaats: 1974, Borgerhout, België
verblijfplaats: Zürich, Zwitserland en Brussel, België

Meer werk van

Henrik Olesen

De artistieke projecten van conceptueel kunstenaar Olesen zijn gebaseerd op sterk onderbouwde research en behandelen een heel gamma aan onderwerpen, zoals wetgeving, natuurwetenschappen en geschiedenis. Deze onderwerpen koppelt hij aan feiten uit de kunstgeschiedenis en geeft hij vorm aan de hand van onder meer posters, flyers, tekst, collages en sculpturen gemaakt van gevonden voorwerpen en  ruimtelijke ingrepen. Sinds midden jaren ’90 bestudeert Henrik Olesen homofobie en racisme binnen de patriarchale logica van de Europese democratie.


geboortejaar en -plaats: 1967, Esbjerg, Denemarken
verblijfplaats: Berlijn, Duitsland

Meer werk van

Rein Dufait

Rein Dufaits jonge oeuvre verkent de grijze zone tussen natuur en cultuur. Hierbij zijn het maak- en groeiproces noodzakelijke stappen om vanuit een idee tot een werk te komen. Hoewel ze soms uit zware en logge materialen zijn opgebouwd, zijn Dufaits organische werken fragiel en vergankelijk. Ze zijn niet statisch maar evolueren en maken de tijd voelbaar. Naast en in de natuur creëert de kunstenaar werken die gedaantewisselingen ondergaan en daarbij geleidelijk in hun omgeving opgaan.


geboortejaar en -plaats: 1990, Oostende, België
verblijfplaats: Oostende, België

Meer werk van

Nikolaas Demoen

In zijn tekeningen, beelden, collages, gedichten en filminstallaties onderzoekt Nikolaas Demoen de grens tussen menselijke, vaak artistieke handelingen en het al dan niet zichtbare eindresultaat ervan. In een van zijn video’s zien we de kunstenaar met grote passen door zijn atelier stappen. Hij stapt nergens naartoe, maar er is de onuitgesproken belofte dat er iets zal gebeuren. Demoen bespeelt de rol van de kunstenaar en het artistieke proces, een zoektocht waarbij hij soms verdwijnt achter verstilde, poëtische voorwerpen.


geboortejaar en -plaats: 1965, Gent, België
verblijfplaats: Gent, België

Meer werk van

Joana Escoval

De delicate werken van Joana Escoval lijken overblijfselen uit het pre-industriële verleden of voorwerpen uit de verre toekomst. Haar sculpturen van aardewerk en metaal en haar installaties met mos, veren, stenen, zeeschelpen en tropische bladeren vervagen de grens tussen cultuur en natuur. Geïnspireerd door natuurmotieven, alchemistische processen en culturen zoals die van de Amerikaanse Navajo, verwijzen haar creaties naar rituele voorwerpen en overgangsplaatsen. Ze gedragen zich als geleiders of energiestromen die vorm en inhoud, levende en dode materie, het concrete en het spirituele, en het zichtbare en het onzichtbare met elkaar vervlechten. In Escovals wereld staat niets vast en is alles met elkaar verweven en verbonden.


geboortejaar en -plaats: 1982, Lissabon, Portugal
verblijfplaats: Lissabon, Portugal

Meer werk van

Wilhelm Sasnal

Wilhelm Sasnal geldt als een van de belangrijkste schilders van zijn generatie. Als student was hij lid van een schilderscollectief dat ironisch commentaar leverde op het academisme in de schilderkunst. Deze artistieke mentaliteit legde de basis voor de stilistische verscheidenheid in Sasnals latere schilder- en videowerk. Sinds het verlaten van het collectief in 2001 is Sasnal naar eigen zeggen ‘een realistischer schilder’ en ‘een meer geëngageerd kunstenaar’ geworden. Hij gaat weliswaar nog altijd uit van zijn dagelijkse omgeving, maar dan op een minder ironische manier. Bij het concipiëren van zijn tentoonstellingen legt hij evenveel stilistische diversiteit aan de dag als in zijn artistieke werk zelf; in elke nieuwe expositie lijkt hij een ander aspect van zijn oeuvre te belichten.


geboortejaar en -plaats: 1972, Tarnów, Polen
verblijfplaats: Krakau, Polen

Meer werk van

Michael E. Smith

Het werk van Michael E. Smith bestaat voornamelijk uit video’s en sculpturen gemaakt van afval, kadavers, afdankertjes en andere restanten van onze consumptiemaatschappij. De kunstenaar recupereert gevonden (beeld)materiaal, isoleert voortbrengsels van de natuur en door de mens gemaakte dingen uit hun oorspronkelijke context, grijpt erop in en verschuift zo hun voormalige betekenis en/of functie. Smiths absurde, bevreemdende, soms zelfs morbide assemblages vloeien voort uit zijn reflectie op de sociale, economische en ecologische uitdagingen van de 21ste eeuw. In deze zin kan zijn artistieke praktijk worden gezien als een archeologie van de hedendaagse mensheid die zowel naar het heden als het verleden kijkt.


geboortejaar en -plaats: 1977, Detroit, VS
verblijfplaats: Rhode Island, VS

Meer werk van

N. Dash

Het oeuvre van fotograaf en beeldhouwer-schilder N. Dash gaat uit van de dagelijkse herhaling van een soort ritueel. Al meer dan tien jaar fotografeert ze stukjes canvas, die ze als een soort fetisjen altijd bij zich draagt en voortdurend streelt, scheurt en kneedt. Door deze onophoudelijke aanrakingen veranderen de stukjes in een kluwen van losse eindjes en knopen, een soort ‘onstabiele, veranderlijke sculpturen’. Door foto’s ervan sterk uit te vergroten ontpoppen zich uit dit continue ‘creatieproces’ op zichzelf staande kunstwerken. Ook in haar aan de arte povera verwante ‘sculptuur-schilderijen’ gaat Dash op een bijna rituele manier om met pre-industriële, organische materialen zoals jute, linnen, touw, grafiet, pigment en leem. Ze ‘kneedt’ ze ‘in’ in hun drager, bv. linnen schildersdoek, tot er geometrisch-abstracte beelden ontstaan.


geboortejaar en -plaats: 1980, Miami Beach, VS
verblijfplaats: New York, VS

Meer werk van

Nina Canell

De sculpturen van Nina Canell zijn allesbehalve statisch of afgewerkt. Ze verkennen het beweeglijke en onuitputtelijke potentieel van de materialen waaruit ze zijn gemaakt. Canells beeldend universum bestaat uit combinaties van concrete voorwerpen en immateriële substanties, doorgaans in de hoedanigheid van onzichtbare energetische krachten. Haar sculpturen verkleuren, evolueren en/of worden beweeglijk onder invloed van processen zoals verhitting, verdamping, elektrische impulsen, magnetisme en blootstelling aan temperatuur- of vochtschommelingen. Het werk van Canell wordt vaak omschreven als een vorm van hedendaagse alchemie. Esthetisch sluit het aan bij de arte povera, het minimalisme en de pseudo-wetenschappelijke experimenteerlust van kunstenaars zoals Marcel Duchamp.


geboortejaar en -plaats: 1979, Växjö, Zweden
verblijfplaats: Berlijn, Duitsland

Meer werk van

Robert Therrien

In de jaren ’80 en ’90 onderzocht Robert Therrien al dan niet ‘readymade’ voorwerpen en de visie erop binnen de postmoderne beeldhouwkunst. Zijn vroege sculpturen ademen echo’s van pop art en minimalisme maar bleven door hun huiselijke esthetiek en hun beperkte schaalmanipulatie ‘op mensenmaat’. Vanaf de jaren ‘90 begon Therrien schaalvergroting toe te passen op zijn ‘huishoudelijke sculpturen’, waardoor ze werden opgeladen met een momumentaal aura van vervreemding. Therriens uitvergrotingen van alledaagse gebruiksvoorwerpen hadden een gelijkaardig effect als de imposante beeldhouwkunst van totalitaire regimes, maar leverden een kritisch commentaar op de westerse mens, die slaaf was geworden van zijn dagelijkse routine, terwijl totalitaire regimes bij routine vaak baat hebben. Therriens sculpturen staan symbool voor het onderhuidse drama van ons banale maar universele bestaan.


geboortejaar en -plaats: 1947, Chicago, VS
verblijfplaats: Los Angeles, VS

Meer werk van

Charbel-joseph H. Boutros

Charbel-joseph H. Boutros werd geboren tijdens de Libanese burgeroorlog. De politieke geschiedenis van zijn thuisland en latent aanwezige angsten in de huidige samenleving zijn nooit ver weg in zijn werk, waarin het persoonlijke en het politieke zich met elkaar vermengen. Zijn melancholische oeuvre varieert van installaties over sculpturen tot videowerk.


geboortejaar en -plaats: 1981, Bickfaya, Libanon
verblijfplaats: Libanon en Parijs, Frankrijk

Meer werk van

Philippe van Snick

Philippe Van Snick ontwikkelde een eenvoudige vormentaal die verwant is aan het minimalisme. Hij baseerde zich op de binaire logica en op patronen in de dynamiek van de kosmos en de dagelijkse werkelijkheid om formules te ontwikkelen. Zo creëerde Van Snick een decimaal systeem waarmee hij de realiteit rondom hem beheersbaar maakt en die ook het vertrekpunt vormt van zijn palet dat bestaat uit tien kleuren: rood, geel, blauw, oranje, paars, groen, wit, zwart, goud en zilver. De kunstenaar gebruikt deze kleuren om waarnemingen en gevoelens weer te geven op een systematische manier.


geboortejaar en -plaats: 1946, Gent, België
verblijfplaats: Brussel, België

Meer werk van

Marinus Boezem

Marinus Boezem is een belangrijke vertegenwoordiger van de Nederlandse conceptuele kunst. Kenmerkend voor zijn vroege werk was de koppeling tussen Marcel Duchamps readymadekunst en de land art. Vanaf 1960 verkocht Boezem – zoals Sol LeWitt – kunstwerken die uit niet meer dan een idee op papier bestonden. En hij streefde ernaar om de beeldende kunst buiten de muren van het museum te brengen. Vanaf midden jaren ‘70 begon Boezem zijn conceptuele ideëen sculpturaal uit te werken. Hij combineerde daarbij licht, lucht, geluid en beweging met een vormelijk uitgepuurde, minimalistische beeldtaal. In de jaren ‘80 kwam het landschap opnieuw in Boezems werk aan bod.


geboortejaar en -plaats: 1934, Leerdam, Nederland
verblijfplaats: Middelburg, Nederland

Meer werk van

James Welling

James Welling behoort wereldwijd tot de meest vernieuwende beeldende kunstenaars die met fotografie werken. Hij maakt gebruik van alle technische mogelijkheden van het medium en dit zowel op digitaal als analoog vlak. Daarbij doorkruist de kunstenaar traditionele genres en stijlen, zoals portret, landschap, abstractie en documentaire, en raakt hij ook andere artistieke disciplines aan zoals schilderkunst, architectuur, sculptuur en dans. Vaak vormt materiaal uit zijn onmiddellijke omgeving of persoonlijke leven het vertrekpunt voor nieuwe projecten.


geboortejaar en -plaats: 1951, Hartford, VS
verblijfplaats: Los Angeles, VS

Meer werk van

Zhang Peili

Zhang Peili levert sinds midden jaren ’80 een belangrijke bijdrage aan de actuele kunst in China en daarbuiten. Zijn artistieke praktijk omvat schilderkunst, tekst, video en digitale media. De kunstenaar onderzoekt het representatievermogen van deze artistieke media en het gemak waarmee ze kunnen worden omgevormd tot en ingezet als propaganda. Vaak ondermijnt hij of eigent hij zich daarbij de esthetiek toe van de massamedia en populair entertainment. Zhang Peili’s werk becommentarieert en reageert op het maatschappelijke, sociale, politieke en culturele klimaat in China.


geboortejaar en -plaats: 1957, Hangzhou, China
verblijfplaats: Hangzhou en Shanghai, China

Meer werk van

Kader Attia

Een van de blikvangers in Kader Attia’s installatie ‘Scarification, Self Skin’s Architecture’ is een anoniem, middelgroot beeld van de Mahafaly, een stam die in het uiterste zuiden van Madagaskar leeft. De menselijke sculptuur trekt meteen de aandacht. Niet in het minst door de expressieve verticale spleten in het hout. Op de geïmproviseerde tafel bij het beeld verzamelde de kunstenaar documentatie: o.a. oude foto’s van Afrikaanse vrouwen met decoratieve littekens; drukplaten van illustraties in ‘Le petit journal’, een populaire Franse krant uit de 19e eeuw; en handgesneden houtblokken uit Kashmir en Bombay die dienen om patronen op textiel over te brengen.


geboortejaar en -plaats: 1970, Dugny, Frankrijk
verblijfplaats: Berlijn, Duitsland en Algiers, Algerije

Meer werk van

Korakrit Arunanondchai

Net als Joseph Beuys is Korakrit Arunanondchai ervan overtuigd dat iedereen kunstenaar kan worden en dat kunst mensen kan samenbrengen. Voor Arunanondchai vloeit zijn leven tussen verschillende culturen op een natuurlijke manier voort in de manier waarop hij uiteenlopende artistieke disciplines met elkaar combineert: van performance over video en schilderkunst tot installatie. Met invloeden uit de digitale wereld en uit de westerse en oosterse mythologie, religie, economie, mode, film en actualiteit, creëerde de kunstenaar een cultuuroverschrijdend en monumentaal ‘Gesamtkunstwerk’ dat ons een alomvattende, louterende ervaring wil bieden.


geboortejaar en -plaats: 1986, Bangkok, Thailand
verblijfplaats: New York, VS en Bangkok, Thailand

Meer werk van

Harold Ancart

Op korte tijd maakte Harold Ancart internationaal opmars. Het begon onder meer met een lijn van roet hoog op een muur, als een brandspoor. Ancart tekent, schildert, bewerkt foto's van tropische paradijzen met vuur en maakt sculpturen. Maar het brandpunt van zijn kunstpraktijk is teken- en schilderkunst. Daarin vormen exotisme, escapisme en romantiek een rode draad. Hetzij met een donker kantje. De droom lijkt stand te houden maar wordt ondermijnd.


geboortejaar en -plaats: 1980, Brussel, België
verblijfplaats: New York, VS

Meer werk van

Matthew Lutz-Kinoy


Meer werk van

Justin Matherly


Meer werk van

Klara Liden


Meer werk van

Oscar Murillo

Oscar Murillo is nog geen tien jaar lang kunstenaar. In 2012, het jaar dat hij afstudeerde, werd hij opgemerkt op een tentoonstelling in Miami. Niet veel later werden zijn werken verkocht voor meerdere honderdduizenden dollars. Tot ergernis van de kunstenaar leiden de spectaculaire bedragen de aandacht af van het echte werk, dat veel complexer is en waarin andere, minder verhandelbare waarden als experiment, proces en gemeenschapsvorming vooropstaan. Murillo’s solotentoonstellingen, die meestal met performances gepaard gaan, zijn sociale statements. Zijn werk gaat over ontheemding – zelf emigreerde hij als kind van Colombia naar het Verenigd Koninkrijk – en legt verbindingen tussen diverse werelden. Via gemeenschapsvorming wil Murillo de gevoelens van ontheemding blootleggen en die uiteindelijk overwinnen.


geboortejaar en -plaats: 1986, La Paila, Colombia
verblijfplaats: Londen, Verenigd Koninkrijk

Meer werk van

Lydia Ourahmane


Meer werk van

Kwade, Alicja


Meer werk van

Haider Jabbar

Akam Shex Hadi

Rabab Ghazoul

Salam Atta Sabri

Salam Atta Sabri is een van de belangrijkste Iraakse kunstenaars van zijn generatie. Hij is opgeleid als keramist, maar maakt ook sculpturen, schilderijen en tekeningen. Hij woonde zestien jaar lang in de Verenigde Staten – waar hij ook studeerde aan de California State University in Los Angeles – en daarna in Jordanië. Toen hij in 2005 naar zijn geboortestad Bagdad terugkeerde, was de situatie er uiterst problematisch: vechtende milities, extreem geweld, politieke instabiliteit, corruptie en chaos. Bij gebrek aan basismateriaal voor keramiek begon Atta Sabri te tekenen. In zijn beeldtaal zijn zowel modernistische elementen verwerkt als motieven uit de oude beschavingen tussen Tigris en Eufraat.


geboortejaar en -plaats: 1953, Bagdad, Irak
verblijfplaats: Bagdad, Irak

Meer werk van

Publicaties

Latif Al Ani

Zvi Goldstein

De voorbije veertig jaar streefde Zvi Goldstein in zijn oeuvre naar een blikverruiming op de actuele kunst. In 1969 vestigde hij zich als jonge conceptuele kunstenaar in Italië, om in 1978 Jeruzalem tot zijn artistieke en intellectuele thuisbasis te maken, een plek in de periferie van Europa, Azië en Afrika. Sindsdien richt Goldstein zich op het verankeren van actuele kunst buiten het Westen. Toch vallen zijn werken fundamenteel niet te classificeren. Het zijn geen readymades maar ook geen traditionele sculpturen. Ze hebben de aantrekkingskracht van een voorwerp dat plots in de wereld verschijnt, terwijl de inspanning die in de productie ervan werd geïnvesteerd vrijwel onzichtbaar blijft. Met zijn oeuvre wil Goldstein esthetiek omzetten in een politiek instrument waarmee de westerse culturele blik kan worden hervormd.


geboortejaar en -plaats: 1947, Cluj, Roemenië
verblijfplaats: Jeruzalem, Israël

Meer werk van

Nairy Baghramian

Nairy Baghramian werkt met stijlen en motieven uit de beeldhouwkunst. Daarnaast put ze uit de brede waaier van design over mode tot anatomie. Haar installaties getuigen van een scherp gevoel voor traditionele artistieke uitdagingen zoals: hoe ga je als beeldhouwer om met materiaal of met volume? Door verschillen tussen decoratieve en functionele voorwerpen, industriële en handgemaakte producten en alledaagse koopwaar en luxeartikelen te doen vervagen, bevraagt Baghramian de positie en functie van kunst.


geboortejaar en -plaats: 1971, Isfahan, Iran
verblijfplaats: Berlijn, Duitsland

Meer werk van

Lee Kit

Javier Téllez

Als zoon van psychiaters groeide Javier Téllez op in een omgeving waar geesteszieken deel uitmaken van het dagelijkse leven. In zijn filmprojecten gaat hij intense samenwerkingen aan met doorgaans ‘onzichtbare’ groepen, zoals psychiatrische patiënten of personen met een handicap. Op basis van documentaire en fictieve elementen herschrijven de deelnemers samen met de kunstenaar klassieke mythen, collectieve herinneringen en momenten uit de geschiedenis. Door de gemarginaliseerden, rechtelozen, ‘outsiders’ actief bij zijn werkproces te betrekken, creëert Téllez van hen een waardig, niet-stereotiep beeld. De kunstenaar geeft hen een stem en bevraagt zo de notie van normaliteit en pathologie in onze samenleving.


geboortejaar en -plaats: 1969, Valencia, Venezuela
verblijfplaats: New York, VS

Meer werk van

Joris Ghekiere

“Het is maar een schilderij”. Zelfrelativering en ironie waren Joris Ghekiere niet vreemd. Maar met zijn levenslange onderzoek naar de mogelijkheden van de schilderkunst en de status van het beeld in onze maatschappij was het de kunstenaar wel ernst. Met zijn virtuoze schilderstijl en materiaalbeheersing leidde Ghekiere ons graag om de tuin. Want zijn beelden zijn doorgaans volkomen artificieel en bevatten vaak een ‘foute’ interpretatie van klassieke schoonheidsidealen. In deze pseudo-esthetica vormen motieven een rode draad: van planten, cam-girls en volksdansen tot abstracte patronen. Ook het belang van de authenticiteit van zijn technisch meesterschap bevroeg Ghekiere kritisch door radicaal te experimenteren met materiaal en werkmethode.


geboortejaar en -plaats: 1955, Kortrijk, België
verblijfplaats: +2016, Klein-Willebroek, België

Meer werk van

Axel Wunsch


Meer werk van

Manuel Burgener


Meer werk van