Michaël Borremans

Met zijn werk zoekt Borremans toenadering tot de traditie van de teken- en schilderkunst. Hij gaat een boeiende conversatie aan met de restanten die ons overgeleverd zijn uit de 18de en 19de eeuw en koppelt ze aan een reflectie over de eigentijdse mens en samenleving. Met een milde ironie brengt hij beelden die een vrolijke tragiek in zich dragen. Zijn zorg voor detail en het kleine formaat van zijn werken creëren een intimiteit tussen toeschouwer en werk, waardoor de beelden met een verrassende directe kracht inwerken op de ‘lezer’. Het borstbeeld of de buste is een steeds terugkerend motief in Borremans’ oeuvre. 

Vaak, zoals in het werk "Honest ways of percepting your environment" wordt dit motief gereduceerd tot kleine hoofdjes, her en der opgesteld in een landschap of zwevend in een imaginaire ruimte. Door het gebruik van het motief van het beeld ontstaat de indruk van een voorstelling, een beeld in het beeld wat aanleiding kan geven tot een reflectie over het statuut van het kunstwerk in onze tijd. Een beeld / monument in een voorstelling draagt in zich altijd een historische dimensie en kan ook begrepen worden als de visuele compressie van bepaalde ideeën of waarden. Borremans benadrukt zelf dat een deel van zijn werk kan gelezen worden als een vorm van "statement", als standpunten over de huidige rol van kunst als een reactie op het gegeven dat kunst toch zo weinig werkelijk aanwezig is in deze wereld (een gedachte die hiermee verbonden kan worden is dat kunst zich momenteel alleen nog openbaart in het museum of de galerij in tegenstelling tot de 19de eeuw waar zij ook nog een publieke functie had ondermeer door haar inschrijving in het straatbeeld). Globaal genomen ligt het oeuvre van Michaël Borremans in de lijn van de institutionele kritiek die centraal staat in het werk van Marcel Broodthaers, een der sleutelfiguren uit de S.M.A.K.-collectie. 


geboortejaar en -plaats: 1963, Geraardsbergen (België)
verblijfplaats: Sint-Amandsberg (BE)

Meer werk van

Publicaties