Art & Language

Art and Language, een van de exponenten van de conceptuele kunst, bestaat sinds 1968 uit een wisselend aantal Engelse en Amerikaanse kunstenaars. Vanaf 1976 blijven enkel Michael Baldwin en Mel Ramsden over. Conceptuele kunst is voor Art and Language een analytisch onderzoek naar de grondslagen van het begrip kunst. Dit resulteert in een diepgaande kritiek en ontluistering van de volgens hen ideologisch en institutioneel bepaalde mythen van de moderne kunst. Zo verzetten ze zich tegen de zogenaamde autonomie van het kunstwerk, dat zich zou onttrekken aan de taal en op intuïtieve, spontane impulsen zou gebaseerd zijn. Aanvankelijk geeft de groep diverse theoretische publicaties uit. Tussen 1972 en ’76 exposeren ze voornamelijk indexen, archief- en kaartsystemen, om vanaf ’79 complexe en monumentale schilderijen te creëren. Art & Language, a close-knit group until 1976, began to disintegrate after Kosuth was expelled and Terry Atkinson began to work more independently. After this time, the artists' group is kept intact by the founding members Michael Baldwin and Mel Ramsden.

Meer werk van

Publicaties