Mekhitar Garabedian

Mekhitar Garabedian, die sinds zijn jeugd in Gent woont, onderzoekt de positie van het individu en de ontwikkeling van diens identiteit in onze door migraties gevormde samenleving. Aan de hand van zeer verscheiden media bekijkt hij hoe de breuk die migratie teweegbrengt het heden blijft bepalen en hoe, daaraan gekoppeld, ‘taligheid’ de positie en de psyche van de migrant vormt. Garabedian staat stil bij de conceptuele mogelijkheden van het kunstwerk. Net zoals zijn persoonlijke geschiedenis als migrant, is ook zijn werk gelaagd. Het bevat tal van verwijzingen naar literatuur, muziek, filosofie en beeldende kunst.


geboortejaar en -plaats: 1977, Aleppo, Syrië
verblijfplaats: Gent, België

Meer werk van

Publicaties