Nedko Solakov

Nedko Solakov speelt met de codes van de kunst en de kunstwereld, maar is ook kritisch voor de sociaal-maatschappelijke context ervan. Hij verbindt zijn persoonlijke ervaringen als Bulgaars kunstenaar uit een ‘oud’ communistisch systeem met typisch westerse, kapitalistische artistieke strategieën. Ironisch-humoristische teksten vormen veelal de onderbouw voor zijn tekeningen en installaties. Ze zijn vaak absurd van toon en ondergraven daardoor het mogelijke conceptuele ‘sérieux’ van zijn werken. In zijn bedrieglijk eenvoudige verhalen en tekeningen, gedrenkt in een licht-melancholische scherpzinnigheid, spot Solakov met zichzelf, zijn kunstenaarschap en het hele kunstcircuit.


geboortejaar en -plaats: 1957, Cherven Briag, Bulgarije
verblijfplaats: Sofia, Bulgarije

Meer werk van

Publicaties