Franky D.C

Franky Deconinck kiest bewust voor de periferie als uitvalsbasis om onze maatschappij met soms giftige, meestal poëtische ogen te bespieden. Via zijn kunst wil hij onderzoeken wat kijken is, wat een beeld is. Onze hedendaagse cultuur wordt gekenmerkt door een overdosis aan input van beelden. Om hieraan te ontsnappen introduceert Franky DC het systeem van de selectieve waarneming. Al meer dan 10 jaar observeert hij oranje objecten. Hij onderzoekt welke dingen oranje zijn, waarom dingen oranje gemaakt worden, wanneer ontwerpers oranje gebruiken, hoe oranje voorkomt in de publiciteit, in de kunst, enzovoort. Oranje is voor hem een katalysator, die hij zelf systematisch aanbrengt op onderdelen van zijn werk. Dat gaat als volgt. Vanaf 1990 is de kunstenaar begonnen met het verzamelen van allerhande dingen. Bij het maken van nieuw werk vermengen onderdelen van die verzameling zich met nieuwe objecten tot een chaotisch geheel waarin brandpunten ontstaan. Die brandpunten isoleert hij en wat hem minder boeit, neemt hij na verloop van tijd weer weg. Na een maandenlange observatie van wat overblijft, voegt de schilder oranje toe. Hij noemt dit het ‘auto-logic color vaccin’: het zichzelf sturende kleurvaccin. Eens de kijker in zijn werk ondergedompeld is, zal die ook in het dagelijks leven meer op oranje dingen beginnen te letten. Dat zal leiden tot het ‘auto catalytic web’: het wereldwijde netwerk van oranje dingen waarin de toeschouwer, na de kennismaking met het werk van Franky DC, onvermijdelijk verstrikt raakt.
geboortejaar en -plaats: , Izegem (België)

Publicaties