Christoph Fink

Sinds begin jaren ‘90 maakt Christoph Fink reizen als onderdeel van zijn artistieke bedrijvigheid. Van die reizen houdt hij heel precieze registraties bij (notities, foto’s, geluidsopnamen), die hij vormgeeft in tekeningen, tijdslijnen, grafieken, (draad)sculpturen, diavoorstellingen en soundscapes. Finks werk toont aan hoe complex de bewegingen van een mens, of sterker nog van de mensheid, in tijd en ruimte zijn. In 2000 bundelde hij objectieve registraties samen met subjectieve observaties in zijn ‘Atlas der bewegingen’. Deze bewegingen krijgen in zijn later werk een maatschappelijker dynamiek. Fink analyseert dan ook data van bewegingen van vliegtuigen, historische feiten van een stad en perioden van de geschiedenis van de aarde, die hij weergeeft op keramische schijven.


geboortejaar en -plaats: 1963, Gent, België
verblijfplaats: Brussel, België

Meer werk van

Publicaties