Susanne Kriemann

Susanne Kriemann tracht via het medium van fotografie gebouwen en andere fysieke structuren met een ideologische lading of vergeten betekenis te doorgronden. Bij het vastleggen van industrieel en cultureel erfgoed stelt ze expliciete vragen over hoe wij onze geschiedenis verbeelden en hoe historische perspectieven kunnen verschuiven. Haar werk vertrekt meestal van een uitgebreid archief- en bronnenonderzoek en legt de beeldvorming bloot rond bepaalde historische feiten. Ze toont dat de geschiedenis geen statisch gegeven is, maar steeds opnieuw wordt herschreven.
geboortejaar en -plaats: , Erlangen (DE)
verblijfplaats: Berlijn (DE) en Rotterdam (NL)

Meer werk van

Publicaties