‘Le Musée et son Double’. Biedt een dubbel museum een toekomst voor S.M.A.K.?

Op maandag 30 november 2020 presenteerde S.M.A.K. het drieluik 'Le Musée et son Double' - een publicatie, een speculatief architectonisch museummodel (1/100) en een gespreksavond. 

Hoe kan S.M.A.K. in de toekomst 500 werken uit de collectie permanent presenteren? Hoe kan een museum worden ingebed in een stedelijke omgeving? Kan een toekomstplan voor S.M.A.K. een hefboom voor het Citadelpark zijn? Of wat zou een bipolair museum in een multipolair Citadelpark kunnen betekenen? Deze en vele andere vragen werden gesteld tijdens de (online) presentatie van 'Le Musée et son Double' op maandag 30 november 2020.

Drieluik: museummodel - publicatie - gespreksavond

Het afgelopen jaar gingen het architectenbureau CRIT. en S.M.A.K. in dialoog met elkaar met een architectonisch model, een publicatie en een gespreksavond als resultaat. De inzet van dit drieluik bestaat erin de mogelijkheden voor de toekomst van het museum te verkennen en om ruimte te creëren voor een kwalitatief publiek gesprek op lange termijn.

  • De publicatie 'Le Musée et son Double' - met onder meer bijdrages van Iwona Blazwick, Asli Çiçek, Shervin Kianersi Haghighi, David Peleman en Peter Swinnen/CRIT. is nu te koop in de bookshop. 
  • Vanaf februari 2021 wordt het architectonisch model in het museum gepresenteerd als onderdeel van ‘Museum for a Small City/Rebuild by Richard Venlet’.
  • Bekijk het gesprek via Facebook of via You Tube met Philippe Van Cauteren, Peter Swinnen en Berlinde De Bruyckere. 

Lees via deze link ook de brief die artistiek directeur Philippe Van Cauteren schreef aan de collectie van S.M.A.K. In deze brief wordt de noodzaak aan een nieuw museumgebouw duidelijk beschreven. 

Meer informatie:

Richtlijnen voor een vlot bezoek tijdens COVID-19

>