‘Hands Against The Wall’ van Ben Benaouisse nieuw in onze collectie

Referentie: Hands Against The Wall 2016 - 2019 Immateriële werk #1
i
Referentie: Hands Against The Wall 2016 - 2019 Immateriële werk #1

‘Hands Against The Wall’ van de Belgische kunstenaar Ben Benaouisse is het eerste performancewerk dat het S.M.A.K. aankoopt voor zijn collectie. 

Ben Benaouisse (°1971, Familleureux, BE, woont en werkt in Gent) heeft als kunstenaar reeds een heel parcours doorlopen dat zijn oorsprong vond in de theater- en danswereld en dat zich geleidelijk aan richting meer beeldende vormen van kunst ontwikkelde. Als autodidact is Ben Benaouisse een kunstenaar die zich voornamelijk via het ‘hier en nu’ van het directe maakproces zélf afvraagt wat hij aan zijn eigen kunstenaarschap, maar ook aan deze maatschappij en kunstwereld, ‘waar alles al gedaan is’, nog kan toevoegen. Doorheen het gebruik van diverse media - gaande van schilderkunst, tekenkunst over installaties en performances – ontwikkelt hij een voortdurend evoluerend artistiek oeuvre via de tactiek van de toe-eigening, waarbij hij bestaande artistieke, religieuze, politieke of sociaal-maatschappelijke codes gebruikt, deze hervormt en tot een nieuwe betekenis of context omsmeedt. Zowel qua conceptuele interesse als qua materiaalgebruik vertoont het werk van Ben Benaouisse sterke linken met kunstenaars als Joseph Beuys, Marcel Broodthaers en Robert Rauschenberg, van wie hij zelf ook groot bewonderaar is.

De performance ‘Hands Against The Wall’ bestaat uit een actie waarbij de kunstenaar, gedurende een tijd die hij zelf naar eigen aanvoelen bepaalt, met gespreide handen en benen, tegen een (museum)muur plaatsneemt. Vele van de performances van Ben Benaouisse vinden hun oorsprong op het democratische podium van de openbare ruimte, niet zelden in een vitrine, of zelfs gewoon op straat, en zijn daardoor, hoewel eenvoudig en zelfs verstild in vorm, dikwijls direct en zelfs confronterend voor de toeschouwer. Door de toe-eigening van een simpele, maar universeel herkenbaar lichaamshouding, en deze te voorzien van een al even eenvoudige, maar veelzeggende titel, roept Ben Benaouisse met de performance ‘Hands Against The Wall’ onmiddellijk een aantal connotaties als agressie, beklemming en onderdrukking op. Connotaties die vandaag de dag, in een maatschappij die dag na dag steeds meer lijkt te verharden en te polariseren, helaas brandend actueel en relevant blijken… Anderzijds kan deze performance door zijn verstilling op een esthetisch niveau ook gelezen worden als een levende sculptuur, met een kleine kunsthistorische knipoog naar de befaamde ‘Singing Sculpture’ uit 1970 van het Britse kunstenaarsduo Gilbert&George.

in categorie: Collectie

Richtlijnen voor een vlot bezoek tijdens COVID-19

>