Richard Venlet, Bjarne Melgaard, Oscar Murillo en Nina Canell in S.M.A.K. in september 2019

Richard Venlet Museum for a Small City Search by work or artist 2013 mixed media (32x) h. 5cm x b. 196cm x d. 196cm 2016 aankoop
i
Richard Venlet Museum for a Small City Search by work or artist 2013 mixed media (32x) h. 5cm x b. 196cm x d. 196cm 2016 aankoop
Bjarne Melgarad Moon over Islam, 1999 mixed media variabele afmetingen 1999 aankoop
i
Bjarne Melgarad Moon over Islam, 1999 mixed media variabele afmetingen 1999 aankoop
Oscar Murillo, Untitled, 2013 mixed media op doek h. 225cm x b. 178cm 2013 privé-collectie, België
i
Oscar Murillo, Untitled, 2013 mixed media op doek h. 225cm x b. 178cm 2013 privé-collectie, België
Nina Canell Perpetuum Mobile (25 kg) 2009–2014 mixed media variabele afmetingen 2017 aankoop
i
Nina Canell Perpetuum Mobile (25 kg) 2009–2014 mixed media variabele afmetingen 2017 aankoop

In het kader van ‘Highlights for a Future: De Collectie (I)’ vinden in september 2019 ook nog tal van artist talks plaats met onder meer Nina Canell, Bjarne Melgaard, Oscar Murillo en Richard Venlet. Volg onze website voor up-to-date informatie. 

Richard Venlet
Het werk van Richard Venlet ontvouwt zich in het spanningsveld tussen de ruimte, het werk en de toeschouwer. Samengestelde en ontworpen omgevingen staan op zichzelf als autonome kunstwerken maar bieden tegelijkertijd een platform voor kunsthistorische presentaties en onderzoek. Doordat het onderscheid tussen kunstwerk en tentoonstelling vervaagt, kunnen de cultuur van tentoonstellen en verzamelen bevraagd worden. In 2013 maakte Richard Venlet in S.M.A.K. de tentoonstelling ‘Museum for a Small City’ verwijzend naar een ongerealiseerd museumproject van Mies van der Rohe. Venlet plaatste een sterk geabstraheerde architectuur in de ruimte die bestond uit een licht verhoogde vloer van grijs tegeltapijt waarop in verschillende constellaties collectiewerken, archiefmateriaal en gesprekken werden geprogrammeerd. Tijdens de tentoonstelling ‘Highlights for a Future: De Collectie (I)’ werd een  ‘Lemurenkopf’ van Franz West uit de S.M.A.K. verzameling voor het werk geselecteerd en fungeerde het als discursieve ruimte waar nagedacht werd over tentoonstellingspraktijken, verzamelstrategieën, voorbije samenwerkingen met kunstenaars en toekomstige richtlijnen voor het museum.

We sluiten dit programma graag af met een gesprek tussen Richard Venlet en ….. naar aanleiding van zijn recent gepubliceerde doctoraatsonderzoek ‘It’s Walls, Floors, Ceilings and Windows’ (LUCA School of Arts) waaraan ook een tentoonstelling in Bozar verbonden was.


Bjarne Melgaard
Bjarne Melgaard ’s beginjaren als kunstenaar zijn sterk verbonden met de geschiedenis van S.M.A.K. Melgaard toonde werk in twee belangrijke tentoonstellingen, namelijk ‘De Rode Poort’ (1996) en ‘De Opening’ (1999). In de hoogdagen van het neo-conceptualisme uit het midden van de jaren 1990 brak Melgaard door met van begeerte en seksualiteit doordrongen schilderijen, sculpturen en installaties die de grenzen van het toelaatbare en de heersende moraal onderzoeken. Zijn intense manier van schilderen, met een grove, gedreven penseelvoering sluit aan bij een lange traditie van expressionisme, die teruggevoerd kan worden tot de figuur van Edward Munch, naar eigen zeggen Melgaards spirituele en stilistische mentor. In een picturale wereld van sadomasochisme, drugs, homoseksualiteit en pervers geweld ensceneert hij een autobiografische fictie maar daagt ook repressieve sociale conventies, religieuze richtlijnen, ideeën van normaliteit en vooroordelen uit. In zijn recente werk gaat de kunstenaar vaak samenwerkingen aan, bijvoorbeeld binnen de wereld van de mode en sociale media, waarin zijn herkenbare esthetiek en maatschappijkritische ondertoon behouden blijft.

Ulrike Lindmayr* gaat met Bjarne Melgaard in gesprek nu zijn werk ‘Moon over Islam’ (1999) 20 jaar na de openingstentoonstelling van S.M.A.K. opnieuw getoond wordt in de tentoonstelling ‘Highlights for a Future: De Collectie (I)’.

* Ulrike Lindmayr (°1962) werkte in Wenen als redacteur voor internationale kunsttijdschriften en dagbladen. Daarnaast was ze ook tentoonstellingsmaker en coördinator voor verschillende instellingen in binnen- en buitenland, en was enkele jaren adviseur van de Vlaamse overheid voor kunst in de publieke ruimte. Ze is mede-oprichtster van het non-profit centrum 'LLS 387. Ruimte voor actuele Kunst' te Antwerpen en nam van 2007 tot 2017 de artistieke leiding waar. Ze organiseerde in 2010 een gesprek en performance met Bjarne Melgaard naar aanleiding van de publicatie van zijn novel ‘Untitled Novel’  (2010).


Oscar Murillo
Gemeenschappelijkheid, identiteit, taal en culturele en sociale inclusie zijn centrale thema’s in de praktijk van Oscar Murillo. Hij verwerkt daarbij vaak aspecten uit zijn persoonlijke geschiedenis en zijn crossculturele banden met thuisland Colombië. Door leden van zijn familie, lokale fabrieksarbeiders en schoolkinderen in het creatieproces te betrekken maakt hij sociale statements die uiteenlopende werelden met mekaar verbinden. Daarbij is het aansturen op gemeenschapsvorming even belangrijk als het blootleggen van fenomenen en gevoelens van ontheemding of displacement (verplaatsing). Ook aan zijn schilderijen ligt een procesmatige werkwijze ten gronde waarbij verknipte stoffen met olieverf bewerkt worden en vervolgens gedurende een bepaalde periode in het atelier blijven liggen waar ze verder stof, vuil en andere omgevingselementen opnemen. Deze materialen, die overal ter wereld gelijk zijn ongeacht de sociale of culturele context, sluiten aan bij de egalitaire en inclusieve benadering in zijn werk. Eén van Murillo’s schilderijen is momenteel te zien in de tentoonstelling ‘Highlights for a Future: De Collectie (I). In 2017 nam de kunstenaar deel aan de eerste Kathmandu Triënnale, georganiseerd door S.M.A.K. in samenwerking met de Siddhartha Arts Foundation. In samenwerking met een lokaal zeefdrukatelier maakte hij het werk ‘The Coming of the Europeans’ dat de nagelaten erfenissen van het kolonialisme aan de orde stelt.

in categorie: Artist Talk