N. Dash

Heb jij zin je dagelijks in te zetten voor de kunstcollecties en je DNA te laten versmelten met dat van de Gentse musea? Word dan onze coördinator restauratiewerking!

In het AGB (autonoom gemeentebedrijf) Kunsten en Design, bundelen S.M.A.K., Design Museum Gent en het MSK de krachten. Met een innoverende blik op de toekomst koesteren ze kunstcollecties voor zowel de Gentenaars als liefhebbers van ver buiten Gent.

Heb jij zin je dagelijks in te zetten voor de kunstcollecties en je DNA te laten versmelten met dat van de Gentse musea? Je komt terecht in een betrokken werkomgeving met aandacht voor je werk-privébalans en een vernieuwende blik op de toekomst.

Coördinator restauratiewerking (m/v/x) - Contractueel – in S.M.A.K. – niveau A

Dit is dé job voor jou, want:

Als coördinator restauratiewerking bij S.M.A.K. maak je deel uit van het collectieteam en geef je leiding aan de restauratoren. Je werkt nauw samen met de collectiemedewerkers. Je rapporteert aan het hoofd collectie.
Vanuit jouw grondige kennis van en expertise in restauratie en conservatie van hedendaagse kunst, ben je verantwoordelijk voor onderstaande resultaatgebieden.

Coördinatie, organisatie en optimalisatie van de restauratiewerking in zijn geheel

 • Je stroomlijnt alle processen en noodzakelijke activiteiten die de collectiewerking genereert met betrekking op de restauratiewerking.
 • Je zorgt voor evenwichtige taakverdeling in het team, zowel wat betreft de dagelijkse werking, restauratie- en onderzoeksprojecten, koerieropdrachten,… .
 • Je maakt een realistische werkplanning op (rekening houdend met de reële personeelsbezetting, deadlines en vereiste kwaliteit), volgt de voortgang tussentijds op en stuurt bij waar nodig.
 • Je zet samenwerking op met externe partners (o.a. restauratoren, vakspecialisten,..) voor de uitvoering van bepaalde opdrachten of projecten, en voorziet het nodige budget daarvoor.
 • Je zet een planning uit van restauratieprojecten, zowel op korte en middellange termijn en geeft input naar het beleid toe.
 • Je organiseert de werkruimtes van het restauratieteam (atelier, depot, transitruimte) en ziet toe op de orde en netheid van de werkruimten.

Lijnen uitzetten voor een restauratie- en conservatiebeleid op middellange en lange termijn

 • Je zet lijnen uit voor het conservatiebeleid op middellange en lange termijn: verpakkingen, depot, transport, klimatisatie, belichting,… .
 • Je werkt een preventief conservatiebeleid uit.
 • Ook ontwikkel je een beleid voor depotbeheer: ordeningsplan, beveiligingsplan, klimaatplan en verpakkingsplan voor depots.
 • Je prioriteert (rekening houdend met de gehelde museumwerking) en beslist inzake aanpak/herinrichting van:
  • de werkruimten van de restauratoren waar de kunstwerken gemanipuleerd worden.
  • de depots waar de kunstwerken getransporteerd en bewaard worden.


Leidinggeven, coachen en ontwikkelen van medewerkers:

 • Je stuurt de medewerkers aan, geeft hen feedback omtrent hun functioneren en coacht hen.
 • Je zorgt voor de kennis- en expertiseontwikkeling van de teamleden (opleiding, deelname aan congressen, symposia,…) en motiveert hen om initiatieven op te zetten om de kennis te delen met het externe werkveld (nationaal/internationaal).
 • Je ziet toe op het welzijn en de veiligheid van de restauratoren (door bv. te zorgen voor persoonlijke beschermingsmiddelen en maatregelen).
 • Je ziet toe op een vlotte samenwerking, informatiedeling, onderlinge afstemming van agenda en activiteiten van de restauratoren.

Uitbouwen van de restauratiewerking tot erkend expertisecentrum

 • • Je onderzoekt op welke manier S.M.A.K. een dienstverlenende rol kan opnemen in Vlaanderen en daarbuiten op het vlak van conservatie en restauratie.
 • • Je ontwikkelt een plan van aanpak tot realisatie van het expertisecentrum en doet voorstellen naar het beleid toe op inhoudelijk en budgettair vlak.
 • • Je bereidt subsidiedossiers voor naar diverse overheden (bv. Vlaamse overheid / erfgoeddecreet).
 • • Je bouwt een dienstverlening uit op het vlak van conservatie en restauratie naar het ‘brede cultureel-erfgoedveld’.

Onderzoek, kennisbeheer en expertise

 • Je stuurt onderzoeksprojecten aan op het vlak van restauratieconservatie.
 • Je bouwt je eigen vaktechnische bekwaamheid uit en breidt die van het team uit.
 • Je deelt kennis en expertise met collega’s intern en extern uit het brede werkveld via publicaties, lezingen, symposia…, en ontwikkelt daar tools voor.
 • Je bouwt een netwerk uit en onderhoudt dit netwerk.
 • Je hebt een goede talenkennis (NL, FR, ENG) en kan je flexibel opstellen op vlak van werkuren, werklocatie en verplaatsingen in binnen- en buitenland.

Goed! Wat zijn de voorwaarden?

 • Je hebt minimaal een bachelordiploma conservatie-restauratie.
 • Je hebt 1,5 jaar professionele ervaring in behoud/beheer en conservatie/restauratie van hedendaagse kunst en aantoonbare ervaring in beleidsvoorbereidend werk voor een instelling binnen het domein van conservatie.
 • Meer informatie vind je op jobs.gent.be.

Als dit jouw job wordt, wat krijg je dan van ons?

 • Een voltijdse contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur.
 • Een aantrekkelijk salaris: startloon van 3 215 Bruto (1 jaar anciënniteit). Dit ligt hoger met relevante anciënniteit.
 • Maaltijdcheques.
 • Een afwisselende job, met veel menselijk contact en heel wat eigen verantwoordelijkheden;
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding;
 • Een gratis hospitalisatieverzekering.
 • Eindejaarspremie.
 • Een aantrekkelijke verlofregeling: 35 verlofdagen.
 • Eventueel mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren.

Iets voor jou?

 • Schrijf je uiterlijk in op 16/09/2019.
 • Solliciteer online via deze link.
 • Gent gaat voluit voor gelijke kansen. We selecteren kandidaten op basis van hun schitterende kwaliteiten, passies en vaardigheden. Je kans om mee te bouwen aan de stad wordt niet beïnvloed door je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, handicap, nationaliteit, …
 • Heb je nog vragen over de procedure? Onze Dienst Selectie en Mobiele Ploeg staat voor je klaar. Surf naar jobs.gent.be, bel ons op 09 266 75 60 of mail naar jobs@gent.be.

in categorie: Werken in S.M.A.K.

in categorie:

portret Berlinde De Bruyckere_Copyright: Mirjam Devriendt
i
portret Berlinde De Bruyckere_Copyright: Mirjam Devriendt

Kunstenares Berlinde De Bruyckere maakt voor Klara een kunstwerk en daar hebben we jouw hulp bij nodig!

Vanaf september lanceert Klara’s kunstprogramma Pompidou een serie kunstedities, geselecteerd door Chantal Pattyn en Thomas Caron van artlead.net.
Voor de eerste serie wisten ze Kati Heck, Leon Vranken en Berlinde De Bruyckere te strikken.

Berlinde De Bruyckere vraagt voor haar project jouw medewerking.

Via een bijzondere vorm van crowdfunding wil ze lakens (geen hoeslakens) verzamelen, die zij op 6 en 7 september 2019 vanaf 10 uur in haar atelier gaat bewerken, met de hulp van 70 vrijwilligers.
Wie lakens te geef heeft, kan deze de hele zomer afleveren in S.M.A.K.
Wie wil deelnemen aan de creatie van haar kunstwerk, stuurt een mail naar pompidou@klara.be.
Over de verkoop van de edities volgt later meer info.

Alle informatie vind je hier

in categorie: Off site

Richard Venlet Museum for a Small City Search by work or artist 2013 mixed media (32x) h. 5cm x b. 196cm x d. 196cm 2016 aankoop
i
Richard Venlet Museum for a Small City Search by work or artist 2013 mixed media (32x) h. 5cm x b. 196cm x d. 196cm 2016 aankoop
Bjarne Melgarad Moon over Islam, 1999 mixed media variabele afmetingen 1999 aankoop
i
Bjarne Melgarad Moon over Islam, 1999 mixed media variabele afmetingen 1999 aankoop
Oscar Murillo, Untitled, 2013 mixed media op doek h. 225cm x b. 178cm 2013 privé-collectie, België
i
Oscar Murillo, Untitled, 2013 mixed media op doek h. 225cm x b. 178cm 2013 privé-collectie, België
Nina Canell Perpetuum Mobile (25 kg) 2009–2014 mixed media variabele afmetingen 2017 aankoop
i
Nina Canell Perpetuum Mobile (25 kg) 2009–2014 mixed media variabele afmetingen 2017 aankoop

In het kader van ‘Highlights for a Future: De Collectie (I)’ vinden in september 2019 ook nog tal van artist talks plaats met onder meer Nina Canell, Bjarne Melgaard, Oscar Murillo en Richard Venlet. Volg onze website voor up-to-date informatie. 

Richard Venlet
Het werk van Richard Venlet ontvouwt zich in het spanningsveld tussen de ruimte, het werk en de toeschouwer. Samengestelde en ontworpen omgevingen staan op zichzelf als autonome kunstwerken maar bieden tegelijkertijd een platform voor kunsthistorische presentaties en onderzoek. Doordat het onderscheid tussen kunstwerk en tentoonstelling vervaagt, kunnen de cultuur van tentoonstellen en verzamelen bevraagd worden. In 2013 maakte Richard Venlet in S.M.A.K. de tentoonstelling ‘Museum for a Small City’ verwijzend naar een ongerealiseerd museumproject van Mies van der Rohe. Venlet plaatste een sterk geabstraheerde architectuur in de ruimte die bestond uit een licht verhoogde vloer van grijs tegeltapijt waarop in verschillende constellaties collectiewerken, archiefmateriaal en gesprekken werden geprogrammeerd. Tijdens de tentoonstelling ‘Highlights for a Future: De Collectie (I)’ werd een  ‘Lemurenkopf’ van Franz West uit de S.M.A.K. verzameling voor het werk geselecteerd en fungeerde het als discursieve ruimte waar nagedacht werd over tentoonstellingspraktijken, verzamelstrategieën, voorbije samenwerkingen met kunstenaars en toekomstige richtlijnen voor het museum.

We sluiten dit programma graag af met een gesprek tussen Richard Venlet en ….. naar aanleiding van zijn recent gepubliceerde doctoraatsonderzoek ‘It’s Walls, Floors, Ceilings and Windows’ (LUCA School of Arts) waaraan ook een tentoonstelling in Bozar verbonden was.


Bjarne Melgaard
Bjarne Melgaard ’s beginjaren als kunstenaar zijn sterk verbonden met de geschiedenis van S.M.A.K. Melgaard toonde werk in twee belangrijke tentoonstellingen, namelijk ‘De Rode Poort’ (1996) en ‘De Opening’ (1999). In de hoogdagen van het neo-conceptualisme uit het midden van de jaren 1990 brak Melgaard door met van begeerte en seksualiteit doordrongen schilderijen, sculpturen en installaties die de grenzen van het toelaatbare en de heersende moraal onderzoeken. Zijn intense manier van schilderen, met een grove, gedreven penseelvoering sluit aan bij een lange traditie van expressionisme, die teruggevoerd kan worden tot de figuur van Edward Munch, naar eigen zeggen Melgaards spirituele en stilistische mentor. In een picturale wereld van sadomasochisme, drugs, homoseksualiteit en pervers geweld ensceneert hij een autobiografische fictie maar daagt ook repressieve sociale conventies, religieuze richtlijnen, ideeën van normaliteit en vooroordelen uit. In zijn recente werk gaat de kunstenaar vaak samenwerkingen aan, bijvoorbeeld binnen de wereld van de mode en sociale media, waarin zijn herkenbare esthetiek en maatschappijkritische ondertoon behouden blijft.

Ulrike Lindmayr* gaat met Bjarne Melgaard in gesprek nu zijn werk ‘Moon over Islam’ (1999) 20 jaar na de openingstentoonstelling van S.M.A.K. opnieuw getoond wordt in de tentoonstelling ‘Highlights for a Future: De Collectie (I)’.

* Ulrike Lindmayr (°1962) werkte in Wenen als redacteur voor internationale kunsttijdschriften en dagbladen. Daarnaast was ze ook tentoonstellingsmaker en coördinator voor verschillende instellingen in binnen- en buitenland, en was enkele jaren adviseur van de Vlaamse overheid voor kunst in de publieke ruimte. Ze is mede-oprichtster van het non-profit centrum 'LLS 387. Ruimte voor actuele Kunst' te Antwerpen en nam van 2007 tot 2017 de artistieke leiding waar. Ze organiseerde in 2010 een gesprek en performance met Bjarne Melgaard naar aanleiding van de publicatie van zijn novel ‘Untitled Novel’  (2010).


Oscar Murillo
Gemeenschappelijkheid, identiteit, taal en culturele en sociale inclusie zijn centrale thema’s in de praktijk van Oscar Murillo. Hij verwerkt daarbij vaak aspecten uit zijn persoonlijke geschiedenis en zijn crossculturele banden met thuisland Colombië. Door leden van zijn familie, lokale fabrieksarbeiders en schoolkinderen in het creatieproces te betrekken maakt hij sociale statements die uiteenlopende werelden met mekaar verbinden. Daarbij is het aansturen op gemeenschapsvorming even belangrijk als het blootleggen van fenomenen en gevoelens van ontheemding of displacement (verplaatsing). Ook aan zijn schilderijen ligt een procesmatige werkwijze ten gronde waarbij verknipte stoffen met olieverf bewerkt worden en vervolgens gedurende een bepaalde periode in het atelier blijven liggen waar ze verder stof, vuil en andere omgevingselementen opnemen. Deze materialen, die overal ter wereld gelijk zijn ongeacht de sociale of culturele context, sluiten aan bij de egalitaire en inclusieve benadering in zijn werk. Eén van Murillo’s schilderijen is momenteel te zien in de tentoonstelling ‘Highlights for a Future: De Collectie (I). In 2017 nam de kunstenaar deel aan de eerste Kathmandu Triënnale, georganiseerd door S.M.A.K. in samenwerking met de Siddhartha Arts Foundation. In samenwerking met een lokaal zeefdrukatelier maakte hij het werk ‘The Coming of the Europeans’ dat de nagelaten erfenissen van het kolonialisme aan de orde stelt.

in categorie: Artist Talk

Deze zomer voegden we twee routes toe om in de expo 'Highlights for a Future, De Collectie (1) te bezoeken: de S.M.{a.}A.K. route en de 'Spelen met Kunst'-route i.s.m. Bazart

Je speelgoed beu tijdens de vakantie? Alles al gedaan? Kom dan spelen met kunst in het S.M.A.K. Samen met Topo Copy maakten we vijf bijzondere routes voor het hele gezin rond de tentoonstelling 'De Collectie (1), Highlights for a Future'. Deze zomer voegden we nog twee routes toe: de S.M.{a.}A.K. route en de 'Spelen met Kunst'-route i.s.m. Bazart. De kinderen van deze kunstjeugdbeweging kozen vier kunstwerken uit die je volgens hen zeker moet gezien hebben. Speciaal voor iedereen verzonnen ze bij hun favoriete kunstwerken gekke doe- en of denkopdrachten. Je kan ook je eigen route maken via onze website of via de QR-codes die je naast de kunstwerken vindt! 

Verdwaal tussen de kunstwerken, zoek je eigen weg en laat je verrassen! 

in categorie: Met kinderenKinderen

Op donderdag 5 september blijven MSK en S.M.A.K. open tot 22:00. Geniet in alle rust van de verschillende activiteiten en rond je avond af in het S.M.A.K.-café. 

Lezing met Hamady Bocoum, directeur Musée des Civilizations Noires (MCN) - om 19:30

In de lezing licht museumdirecteur Hamady Bocoum de geschiedenis en missie van het Musée des Civilizations Noires (MCN) toe. Meer informatie.

Jazzconcert Citadelic Jazz - om 21:00

Welcome to the experimental collaboration between London-based sax player Colin Webster and Belgian electric guitarist Dirk Serries.

Kinky Star meets collection

Eerder dit jaar bezochten jongeren van jeugdhuis Kinky Star de tentoonstelling ‘Highlights for a Future, De collectie (I). Na hun bezoek maakten ze een passende muziekscore als aanvulling of in dialoog met een kunstwerk dat hen inspireerde. Tijden de nocturne spelen ze deze interpretatie live bij de inspiratiebron. Je kan dit zien als een extra route die we aanbieden naast de vijf bestaande routes, waardoor je via en muzikale benadering kennismaakt met 15 werken uit de collectie.

Praktisch

Foto Kurt Stockman
i
Foto Kurt Stockman
Foto Kurt Stockman
i
Foto Kurt Stockman

Op dit moment vindt in het S.M.A.K Beweegt Paviljoen de tentoonstelling van 'The Borderline Books' plaats. De tentoonstelling geeft een inkijk in de belevingswereld van de bewoners van de gevangenis in Gent en van de jonge aanstormende kunstenaars van het Secundair Kunstinstituut (SKI).

Op dit moment vindt in het S.M.A.K Beweegt Paviljoen de tentoonstelling van 'The Borderline Books' plaats. De tentoonstelling geeft een inkijk in de belevingswereld van de bewoners van de gevangenis in Gent en van de jonge aanstormende kunstenaars van het Secundair Kunstinstituut (SKI).

Het uitgangspunt van het project was om gedetineerden van de gevangenis Gent en leerlingen van SKI al tekenend met elkaar in contact te brengen. De drager voor deze dialoog waren 25 lege schetsboeken. Kleine groepjes leerlingen bezochten samen met een aantal van hun docenten, om de vier weken de gevangenis en nodigden de gedetineerden uit om samen met hen, in de boeken te tekenen.

Per workshop konden ongeveer zestien mensen deelnemen. Een helft van de boeken bleef tussen de workshops door in de bibliotheek van de gevangenis zodat mensen die in interesse hadden ook op cel konden verder tekenen. De andere helft van de boeken ging terug naar de school. De vraag aan de tekenaars was om op elkaars tekeningen te reageren. Op deze manier ontstond er in de boeken een visuele uitwisseling tussen de deelnemers; een kleurrijke  dialoog in tekeningen.

Praktische informatie:

 • De tentoonstelling loopt van 18 mei tot 14 juli 2019.
 • De boekpresentatie Prison Drawings gaat door op donderdag 6 juni 2019 om 20:00 (tijdens de nocturne).
 • Deze tentoonstelling is na Light Sensitivity de tweede S.M.A.K.-beweegt tentoonstelling in het S.M.A.K. beweegt paviljoen dat werd ontworpen door Olivier Goethals.

BOEK PRISON DRAWINGS 

In samenwerking met uitgeverij Hannibal werd een selectie van de tekeningen gebundeld in in het boek 'Prison Drawings'. Dit boek is te koop in de bookshop. 

Het boek toont een enorme diversiteit aan indrukken, impulsen, stijlen en thema’s. Het is ook het indrukwekkende resultaat van  de tweeendertig workshops die zijn georganiseerd en waar in totaal bijna vijfhonderd mensen aan hebben meegetekend.

'The Borderline Books' is een samenwerking tussen S.M.A.K., het Secundair Kunstinstituut, De Rode Antraciet en de gevangenis Gent. Winnie Bauwens legde deze bijzondere samenwerking vast en maakte een korte documentaire die ook tijdens de tentoonstelling te zien zal zijn.  

foto: Olivier Donnet
i
foto: Olivier Donnet
foto: Olivier Donnet
i
foto: Olivier Donnet
foto: Olivier Donnet
i
foto: Olivier Donnet

Tijdens de zomer kan je tijdens de tentoonstelling 'There is no Planet B' enkele maquettes, kostuums, rekwisieten en een sneakpreview van de film bekijken. 

S.M.A.K. wil mensen in beweging zetten en actief betrekken bij actuele kunst en het museum. Met verschillende groepen realiseren we inspirerende projecten. Binnen het kader van de tentoonstelling ‘Highlights for a Future’ werkten veertig leerlingen van het ‘Centrum Leren en Werken Gent’ rond hun visie op de toekomst. En welk medium is hiervoor meer geschikt dan film?

Geïnspireerd op het kunstwerk ‘Gelaagde Stad’ (1995) van Urs Pfannenmüller, te zien in ‘Highlights for a Future’, namen de jongeren in vier dagen samen met een aantal kunstenaars een low budget sciencefictionfilm op in ‘t Kuipke. De leerlingen bouwden een miniatuurversie van de stad van de toekomst, die in de film als decor opduikt. Samen met kunstenaars Kobe Wens, Louis van der Waal en Charlien Adriaenssens maakten ze ook kostuums en speelden ze zelfbedachte scènes. Daarnaast interviewden we de jongeren over hun toekomstverwachtingen rond klimaat, onderwijs, seksualiteit, gezin, muziek en media.

Deze tentoonstelling toont enkele maquettes, kostuums, rekwisieten en een sneakpreview van de film ‘There is No Planet B!’. Het architectuurontwerp van de tentoonstelling werd gerealiseerd door Olivier Goethals.

Praktische informatie:

 • De tentoonstelling is te bezoeken tussen 18 juli en 18 augustus 2019 in het S.M.A.K. Beweegt-Paviljoen
 • Toegang: museumticket

in categorie: S.M.A.K. BeweegtJongeren

Met S.M.A.K. Highlights for a Future verschijnt de eerste collectiecatalogus van het Gentse Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (S.M.A.K.) sinds de oprichting in 1999. 

De genereuze selectie in dit boek vormt een representatieve doorsnede uit een verzameling van meer dan tweeduizend werken, van bekende klassiekers over nieuwe topstukken tot recente aanwinsten. Op deze manier wil het S.M.A.K. niet enkel naar het verleden, maar vooral naar het heden en de toekomst kijken.

Met werk van onder andere Francis Alÿs, Kader Attia, Francis Bacon, Nairy Baghramian, Artur Barrio, Joseph Beuys, Dara Birnbaum, Michaël Borremans, Marcel Broodthaers, Nina Canell, N. Dash, Berlinde De Bruyckere, Marlene Dumas, Mekhitar Garabedian, Zvi Goldstein, David Hammons, Georg Herold, Ann Veronica Janssens, Jac Leirner, Mark Manders, Mario Merz, Bruce Nauman, Panamarenko, Gerhard Richter, Wilhelm Sasnal, Nedko Solakov, Pascale Marthine Tayou, Luc Tuymans, Lois Weinberger, James Welling, Zhang Peili,…

 • S.M.A.K. Highlights for a Future bevat verhelderende en duidende essays van Iris Paschalidis, Philippe Van Cauteren en Thibaut Verhoeven, en een statement van Richard Armstrong.
 • Te koop in onze bookshop

Vind jij kunst boring as hell en snap je al dat gedoe niet? Denk je dat kunst iets is voor mensen met een ingewikkeld diploma en grote zwarte brillen? ART United zal bewijzen dat kunst ook vette rock ‘n’ roll kan zijn!

De Pukkelpoporganisatie engageert zich samen met de kunstensector om jongeren meer in contact te brengen met kunst en erfgoed. De samenwerking tussen Pukkelpop, tien musea, kunstinstellingen en ondersteunende partners heeft als doelstelling om jongeren buiten de museummuren in contact te brengen met kunst en beeldcultuur. 

Onder de noemer ART United wordt tijdens het festival op verschillende plaatsen op het terrein aandacht besteed aan diverse kunstvormen. ART United: line-up bekend De (bijna) volledige line-up van ART United is bekend. De geselecteerde kunstenaars werden niet alleen vóór maar ook door een jong publiek gekozen.

Tijdens Pukkelpop kan je o.a. naar een C oncert in A.I. : The Promethean Promise, een zelflerend muziekalgoritme dat meerdere instrumenten tegelijkertijd kan aansturen en meer muziek kent dan wie ook ter wereld. In de Hidden Expo kan je op zoek naar verstopte kunstwerken van jonge kunstenaars op onverwachte plekken op het festivalterrein. MetalYoga is dan weer een combinatie van yoga en - inderdaad - metal. Pittige oefeningen op gebalde muziek, ook dat is (een) kunst. The Ice Cream Guy zal proberen de festivalganger te verleiden met een bijzonder ijsje, Cloud 9 is een organische wolk die vibreert op de energie van het festival.

Festivalorganisator Pukkelpop, Chokri Mahassine over ART United:
“ Een van de special powers van Pukkelpop is dat we mensen in vervoering weten te brengen; in de eerste plaats met muziek, maar het gaat verder dan dat. Dit jaar leggen we graag de focus op het geweldig cultureel erfgoed dat Vlaanderen rijk is. Op vertoon van hun Pukkelpop-polsbandje mogen festivalgangers alvast gratis naar alle deelnemende musea van ART United. Kunst is rock ‘n’ roll! ” 

ART Yard

Vorig jaar bleek de Dôme, de kunstenkoepel op het festivalterrein, alvast een vruchtbare ontmoetingsplek voor musea en Pukkelpoppers. De Dôme maakt dit jaar plaats voor ART Yard , een nog grotere site tegenover het hoofdpodium. Bezoekers kunnen verspreid over het hele festivalterrein kennis maken met kunst in vele
verschillende vormen en gedaanten.

Hannelore Vandezande, coördinator Kunst en Cultuur Cera over ART United:
“ Een festivalweide als proeftuin om jongeren, die musea en kunstinstellingen anders
niet bereiken, kunst en erfgoed te laten beleven. Een boeiend experiment, dachten
we bij Cera. Als een van de grootste coöperaties van België geloven we in de kracht
van samenwerking, over sectoren heen en tussen - op het eerste zicht – niet
evidente partners. Het is het brede samenwerkingsverband dat ART United zo uniek
maakt en de impact ervan vergroot. Een perfecte match met ons coöperatief DNA
dus, daarom zetten we met Cera graag onze schouders onder dit project. ”

ART United deelnemers

ART United is een samenwerking met AmuseeVous, BILL/publiq, (onderzoeksgroep)
CuDOS, FARO, FOMU Antwerpen, Fontys Hogeschool Tilburg, Formaat vzw, Buda
vzw, M HKA Antwerpen, M-Museum Leuven, Modemuseum Hasselt, Museum voor
Schone Kunsten Gent, Mu.ZEE, S.M.A.K., Stadstriënnale Hasselt-Genk, Screen It
en Z33.

ART United

Pproeftuin & special powers Het Art United project kwam mede tot stand dankzij de steun van de Vlaamse Overheid en Cera.

Praktische informatie:

 

in categorie: Off siteJongeren

Vlag van Alfadel
i
Vlag van Alfadel
vlag van Alqahl
i
vlag van Alqahl
Vlag Amar
i
Vlag Amar
Vlag van Hasan
i
Vlag van Hasan

15 jongeren trokken tijdens het project ‘Road Of Change’ op uitnodiging van Vluchtelingenwerk Vlaanderen tijdens de krokusvakantie langs de grenzen van Europa om vluchtelingen te ontmoeten. 

Tijdens het project Road Of Change trokken 15 jongeren op uitnodiging van Vluchtelingenwerk Vlaanderen tijdens de krokusvakantie langs de grenzen van Europa om vluchtelingen te ontmoeten. Tijdens een mini-workshop maakten zij samen een persoonlijke vlag. Er werd aan de vluchtelingen gevraagd om drie kernwaarden te noemen die zij belangrijk vinden in het leven en daarbij een kleur en een vorm te associëren. Nadien maakten ze op basis van deze kleuren een compositie voor een persoonlijke vlag. Op basis van deze schetsen maakte grafisch kunstenaar Edouard Schneider het uiteindelijke ontwerp voor de vlaggen die universele thema’s als liefde, vrede, mededogen, familie, onderwijs en thuis vertegenwoordigen.

Op dit moment kan je de vlaggen in de inkomhal van S.M.A.K. bewonderen.

De opbrengst van de verkoop van deze vlaggen gaat naar Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

in categorie:

Foto: Titus Simoens
i
Foto: Titus Simoens
#smakisteklein
i
#smakisteklein

S.M.A.K. wil samen met alle wielrenners, ondernemers en inwoners van Gent haar 20-jarig bestaan vieren. Daarom wordt een deel van de collectie in de etalage gezet. Letterlijk én figuurlijk. 

Daarnaast wil S.M.A.K. ook onderstrepen dat het huidige museum te klein is, waardoor veel werken in het depot blijven staan en topwerken van onder meer Michaël Borremans, Berlinde De Bruyckere, David Hammons en Francis Bacon niet te zien zijn op permanente basis.

Voor wielerclubs of wielerliefhebber

Op dinsdag 4 juni 2019 reed de wielerploeg van het Gentse café De Roos, Vitesse 9000, onze nieuwe wielertruitjes in. Deze zomer fietsen ze voor S.M.A.K. en brengen ze kunst in het wielerpeloton en op de openbare weg, geflankeerd door de boodschap #smakisteklein.

We tonen dus terug zestien werken uit onze collectie die momenteel niet te zien zijn in de tentoonstelling De Collectie (1) rond 20 jaar S.M.A.K. aan de Gentenaar want: #smakisteklein. Wil je als wielerploeg ook truitjes aanschaffen, klik dan op deze link om je aanvraag te doen. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op. Omdat de actie zo een groot succes is, vragen we 20 euro per truitje (winkelwaarde is 50 euro).

Voor handelaars 

Wat zijn de voordelen voor jou?

 • Jij toont 1 affiche met een kunstwerk. De lay-out en het printwerk worden door S.M.A.K. bezorgd.
 • Cargo Vélo brengt de op-maat-gemaakte affiche vanaf mei 2019.
 • Je krijgt 10 gratis tickets (twv € 200) voor de tentoonstelling in het S.M.A.K. en MSK, om uit te delen aan je trouwste klanten.
 • Je wordt zelf één van de unieke locaties die een werk mag huizen tijdens dit groot verjaardagsfeest en wordt deel van de Gentse kunststad.
 • Als er een kunstroute gemaakt wordt doorheen de stad, zal je er deel van uitmaken.

Praktisch:

 • Schrijf je in via volgend online formulier.
  • Je wordt op de hoogte gebracht om je affiche en tickets af te halen in S.M.A.K.
  • Het kunstwerk kan tot eind september 2019 blijven hangen.

Een groots stads-event, geïnitieerd door het S.M.A.K., verwezenlijkt ism PUUR Gent, de Gentse sfeergebieden en Marchitect.

Voor inwoners van Gent

Wat zijn de voordelen voor jou?

 • Jij toont 1 affiche met een kunstwerk.
 • De lay-out en het printwerk worden door S.M.A.K. verzorgd.
 • Je komt je persoonlijke affiche afhalen aan de balie.
 • Je doet mee aan de grote mediacampagne #smakisteklein
 • Je wordt zelf één van de unieke locaties die een werk mag huizen tijdens dit groot verjaardagsfeest en wordt deel van de Gentse kunststad.

Kunstwerken staan in het depot

Op dit moment toont S.M.A.K. ongeveer 200 werken uit de collectie in de tentoonstelling ‘De Collectie (I): Highlights for a Future’, zowel in S.M.A.K. als MSK. Van iconische werken van onder meer Panamarenko, Francis Alÿs, Marcel Broodthaers, Mark Manders tot minder bekende parels van bijvoorbeeld Sophy Nys, Charbel-joseph H. Boutros, Nina Canell en Pascale Marthine Tayou.

De achterliggende dimensie van deze actie en de tentoonstelling is de nood om in Gent een volwaardig gebouw voor hedendaagse kunst te creëren, zodat de collectie zowel in het depot als in het museum in de beste omstandigheden kan worden bewaard als gepresenteerd.

Vragen? Mail naar eline@smak.be. 

in categorie: In de kijker

foto: Oliver Donnet
i
foto: Oliver Donnet
foto: Oliver Donnet
i
foto: Oliver Donnet
foto: Oliver Donnet
i
foto: Oliver Donnet
foto: Oliver Donnet
i
foto: Oliver Donnet

Op dit moment draaien een 20-tal jongeren van het Centrum Leren Werken (CLW) in Gent een film over hun toekomst tegen het decor van 't Kuipke. 

Onder de titel ‘Highlights for a future – There Is No Planet B’ werken de leerlingen aan een eigen sciencefictionfilm. 't Kuipke wordt ingezet als filmset en de film is half fictie, half documentaire. De vraag hoe jongeren van nu naar de toekomst kijken is actueler dan ooit, gezien de wekelijkse klimaatmarsen. Met dit artistieke project willen wij samen met hen een beeld krijgen over hun toekomstvisie.

Geïnspireerd door het werk ‘Gelaagde stad' uit 1995 van Urs Pfannenmüller, maken de leerlingen een miniatuurversie van hun toekomstige stad met als belangrijste vraag: hoe ziet hun toekomstige stad eruit vanuit hun leefwereld? Ze onderzoeken verschillende thema’s en stellen vragen over hun eigen toekomstbeeld. Naast de fictie interviewen we de jongeren over hun toekomstverwachtingen via thema’s als klimaat, onderwijs, seksualiteit, gezin, muziek en media.

Het is de bedoeling dat de leerlingen zelf het scenario schrijven, de rollen spelen en de attibuten maken zoals maquettes, space shuttles, attributen en kostuums.  Ze krijgen de begeleiding van professionals zoals Louis van der Waal* en Charlien Andriaenssens**. De opnames gaan door van 20 tot 24 mei 2019 in 't Kuipke. De montage wordt verwacht tegen de zomer 2019.

Dit project loopt in samenwerking met het Centrum Leren Werken in Gent, met de steun van ENGIE. 

* Louis van der Waal is een Nederlands acteur die vooral actief is in Vlaanderen en Nederland. Hij is afgestudeerd aan de  Antwerps Herman Teirlinck Instituut in de optie kleinkunst, en is vooral terug te vinden op de planken van theaterproducties. In 2007 richtte hij ook zijn eigen productiehuis op samen met 2 vrienden genaamd unm. Sinds 2015 heeft hij ook een nieuw kunstenaarscollectief met onder andere Mauro Pawlowski. Binnen dit collectief voert hij regelmatig performances uit. Tvkijkend Vlaanderen kan hem misschien herkennen van rollen in De Kotmadam, De Parelvissers of Code 37.

** Charlien Adriaenssens studeerde in 2015 af aan de opleiding Beeld & Taal aan de Gerrit Rietveld Academie. Ze maakt installaties met schilderwerk en performances, waar tekst meestal wordt ingezet als gesproken woord. Charlien is ook programmacoördinator van UBIK, het nieuwe absurde filiaal van WORM Rotterdam.

in categorie: S.M.A.K. BeweegtJongeren

foto: Titus Simoens
i
foto: Titus Simoens

In het weekend van 18 en 19 mei vond de HAPPENING plaats in S.M.A.K. Een weekend vol performances, concerten, workshops, interventies...

Naar aanleiding van haar twintigste verjaardag nodigde S.M.A.K. kunstenaars, muzikanten, dichters, dansers, schrijvers, verenigingen,… uit om tussen te komen in het museum van vandaag en voorstellen te formuleren voor het museum van morgen.

Over het weekend heen ontplooide zich een ongewoon programma. Doorlopend maar zonder echte logica volgden directe, korte, langdurige, stille en luide interventies elkaar op. Ze verschilden sterk van elkaar maar geen enkele verloor ooit het museum en haar collectie uit het oog. De interventies gingen door in en rond S.M.A.K, MSK en Floraliënhal. 

Met 019, action zoo humain, Angel Vergara, Apparatus 22, Bart Stolle, Ben Benaouisse, Benjamin Verdonck, buren, cinemaximiliaan, De Propere Fanfare van de Vieze Gasten, Dirk Veulemans, Els Moors & Miriam Rohde, De Vrienden v/h S.M.A.K. : Evelyn Taocheng Wang, Eva Luna Moons – Petra Pucekova – Marthe Thys – Nicolas Van Laere, Filip Rathé, Fluwelen Koord, G A U S S, Grace Ndiritu, Guillaume Bijl, Guy Woueté, Hannah Mevis, honoré d’O, Inge Braeckman, Ištvan Išt Huzjan, Joris Van de Moortel & Spectra Ensemble o.l.v. Filip Rathé en i.s.m. Thomas de Prins, Kristof Van Gestel & Gezeever, Laura Nsengiyumva & Joachim Ben Yakoub, Les Brasseurs : Armand Lestard - Baptiste Brunello & Aurélie William Levaux -  Eric Therer / Quelques piétons - Evelin Brosi & Elvis Bonier  - Messieurs Delmotte, Loek Grootjans, Maarten Inghels, Mama’s Open Mic, Maria Degrève / Lieve D’hondt, Marie Julia Bollansée, Mauro Pawlowski, , Michiel Alberts, Monday Wilkinson, Lien Van Ranst, Lieselotte Vloeberghs, Lieve Dhondt & Maria Degrève, Maarten Inghels, Mais Quelle Chanson, Michiel Alberts, Monday Wilkinson, Pierre Muylle, Platform-K en Break-out, Robbert & Frank Frank & Robbert, Roel Heremans, Shervin Kianersi Haghighi & Christian Hansen, Stefaan Dheedene, The Valerie Solana’s, Teun Verbruggen & Andrew Claeys, Vedran Kopljar, Young Friends of S.M.A.K. : buren

Workshops en activiteiten door S.M.A.K., BILL, Ciné Martiko, CIRQ, Everblock Systems, Jeugd & Poëzie, MishMash, MSK Schoonvolk, Ruben Nachtergaele, Topo Copy

foto: olivier donnet
i
foto: olivier donnet

Tijdens de opbouw van ‘De Collectie (1) | Highlights for a Future’ draaiden Pieter Verbiest en Bertrand Lafontaine, twee documentairemakers van Canvas, een documentaire over 20 jaar S.M.A.K. 

Pieter Verbiest en Bertrand Lafontaine hebben het traject van de opbouw van de tentoonstelling gevolgd in het zog van Philippe Van Cauteren. Ze spreken met hem over zijn favoriete sleutelwerken, de uitgebreide collectie van S.M.A.K. en brengen het installatieproces van bepaalde kunstwerken in beeld. Het resultaat is een portret van een uniek museum met een al even unieke geschiedenis.

Je kan de documentaire nog bekijken via vrt.nu tot 29 september 2019. 

3 kunstwerken op de reservebank

Daarbij, zo lazen de makers afgelopen weken in de media, is het S.M.A.K. ook te klein. Van de meer dan 3000 werken in de collectie kunnen er maar 200 worden getoond. Dat moet artistiek directeur Philippe Van Cauteren behoorlijk wat hartzeer én keuzestress hebben bezorgd. Zij waren benieuwd naar de ultieme afvallers en vroegen aan Philippe welke drie topwerken de selectie voor De Collectie (1) Highlights for a Future nét niet hebben gehaald…

Klik hier voor de werken op de ‘reservebank’. 

in categorie: In de kijker

foto: Bart Wijsman
i
foto: Bart Wijsman
foto: Bart Wijsman
i
foto: Bart Wijsman
foto: Bart Wijsman
i
foto: Bart Wijsman
foto: Bart Wijsman
i
foto: Bart Wijsman

Tot eind Mei 2019.

Als Vriend ervaar je alles wat het S.M.A.K. te bieden heeft op de best mogelijke manier. Je ijvert mee voor een nieuw museumgebouw en ondersteunt de uitbreiding van onze collectie.

 • Bezoeken aan ateliers, musea en galerijen in binnen- en buitenland
 • Dag v/d Vrienden met gratis lezingen, performances, rondleidingen en lunch
 • Nieuwjaarsreceptie
 • Reizen en trips
 • Video- en performance evenement Etcetera

Bekijk onze verschillende opties, met respectievelijke tarieven.

Deze actie (+ 3 maand) is enkel geldig voor nieuwe leden.

 

In het kader van het 20-jarig bestaan van S.M.A.K. en de tentoonstelling ‘De Collectie (1) | Highlights for a Future’ organiseren de Vrienden v/h S.M.A.K. tal van activiteiten, o.a.:

05.05.2019
Trip in Gent, met bezoek aan Herbert Foundation en het atelier van Nikolaas Demoen.
 
12.05.2019
 
 
De agenda van het S.M.A.K. en de Vrienden kunt u bekijken op onze website.
foto: Olivier Donnet
i
foto: Olivier Donnet
foto: Olivier Donnet
i
foto: Olivier Donnet
foto: Olivier Donnet
i
foto: Olivier Donnet
foto: Olivier Donnet
i
foto: Olivier Donnet
foto: Olivier Donnet
i
foto: Olivier Donnet

Sinds oktober 2018 werken we samen met Zonnehoeve|Living+, een centrum voor mensen met een beperking. 

DACart is de verzamelnaam voor hun creatieve en artistieke ateliers die hun bewoners aanzetten tot creatief denken. De enthousiaste kunstenaars en bewoners van DACart en hun begeleiders bezochten de tentoonstellingen ‘oeuvre’ van Raoul de Keyser, ‘Signal or Noise | The Photographic II’ en recent ‘De Collectie (1), Highlights for a Future’ in S.M.A.K. 

Daarna kwam er een wisselwerking tot stand: S.M.A.K. vroeg aan kunstenaar Kristof van Gestel om zijn workshop 'Idiosyncratische Machine' op hun terrein te organiseren. Hij begeleidde ook samen met Els Baeten -  van het zeefdrukatelier Gezeever – de workshop 'vormdrukkers' waarbij een participatieve zeefdrukmethode uitgevoerd werd. 

Schrijf in …

{news_images_desc}
De Collectie (1) | Highlights for a Future

Een selectie uit de collectie met werken van (inter)nationale kunstenaars naar aanleiding van 20 jaar S.M.A.K. 

Foto: Olivier Donnet
i
Foto: Olivier Donnet

S.M.A.K. maakte samen met Topo Copy vijf bijzondere routes voor het hele gezin rond de tentoonstelling 'De Collectie (1), Highlights for a Future'. Verdwaal tussen de kunstwerken, zoek jouw eigen weg en laat je verrassen. Wij creëerden vijf routes om de meer dan 200 werken te ontdekken, alleen of samen met je gezin.

Via verschillende opdrachten en vragen ontdek je meer over de collectie van S.M.A.K. Je kijkt via de vijf routes op een andere manier naar de verschillende kunstwerken. 

Zo brengt de route 'Iedereen kunstenaar' je naar op het eerste gezicht eenvoudige werken, maar hoe meer je erover te weten komt, hoe boeiender ze worden. Bij de route 'pigment' verken je de schilderkunst ‘in’ S.M.A.K. maar verwacht je niet aan een klassiek schilderij. 

Als je in het museum aankomt, kan je zelf een route kiezen.  

Praktisch

Ontdek samen met de gids de verrassende en verschillende lagen van de tentoonstelling De Collectie (1) | Highlights for a Future en/of download de lesmap om zelf aan de slag te gaan. 

S.M.A.K. bestaat dit jaar twintig jaar: het uitgelezen moment om opnieuw – en voor het eerst in twee decennia – een deel van de collectie te presenteren in het volledige museumgebouw. Aan de hand van ongeveer 200 werken word je meegevoerd doorheen een spannend labyrint van hedendaagse kunst. Iconische werken worden afgewisseld met verborgen parels en aangevuld met aanwinsten die de afgelopen twintig jaar aan de collectie werden toegevoegd.

Maak je museumbezoek extra verrijkend en boek een gids: