Demo Memo-happening

Tijdens de Demo Memo-happening op 25 november 2017 ontmoetten de deelnemers elkaar en bekeken ze de resultaten van de workshops die het afgelopen jaar plaatsvonden.

Almaar meer mensen krijgen met dementie te maken. Maar nog steeds botst dementie op een muur van onbegrip en taboes. In S.M.A.K. liep in 2016 en 2017 de reeks Demo Memo-workshops voor personen met dementie en hun mantelzorgers. Deze workshops worden ook in 2018 georganiseerd.

Het gezamenlijk beleven van een kunstwerk staat centraal. Deelnemers maken een poëtische vertaling van de opgedane impressies. Op de Demo Memo-happening werden de resultaten van deze workshops gepresenteerd en een portie muziek, poëzie en iets lekkers aangeboden.

Publicatie

Alle deelnemers kregen een publicatie met een selectie van fotomateriaal en beeldgedichten die een inkijk bieden in de gedachten van mensen met dementie bij actuele kunst.

De Alzheimer Code

Dit workshops passen ook binnen het programma van de Alzheimer Code, een project dat dementie meer bespreekbaar wil maken. Het pleit voor een genuanceerde, respectvolle beeldvorming en steekt een hart onder de riem van mensen met dementie én van diegenen die hen omringen, begeleiden, verzorgen.

De tweede editie van De Alzheimer Code loopt van 14 september tot 30 november 2017 en is een sociaal-cultureel project: sociaal van inhoud, artistiek en cultureel van opzet en idee. Initiatiefnemers zijn het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, de Alzheimer Liga Vlaanderen en Hellebosch vzw. Zij gaan een samenwerking aan met meer dan 120 organisaties en instellingen uit de wereld van kunst en cultuur, onderwijs, zorg en welzijn. Het uitgebreide programma wordt opgedeeld in expo, film, lezing, muziek, theater en wandelingen. Meer informatie vind je hier.

in categorie: Mensen met dementie