Tekensessie met kunstenaars ‘The Borderline Books’ in BLANCO

Foto: Kurt Stockman
i
Foto: Kurt Stockman

Samen met het Secundair Kunstinstituut (SKI) en De Rode Antraciet organiseerden we in BLANCO, het atelier van Nucleo, een tekensessie in het kader van The Borderline Books.

We laten af en toe een nieuwe wind waaien door de reeks The Borderline Books. Op donderdag 10 augutus lieten we verschillende, meer ervaren kunstenaars een bijdrage leveren aan The Borderline Books. Hieronder vind je de resultaten.

Meer informatie

Sinds september 2015 werken het Secundair Kunstinstituut (SKI), De Rode Antraciet en S.M.A.K. samen aan een project met de gedetineerden uit de gevangenis in Gent.

Elke maand trekt een groep studenten van het SKI naar de gevangenis om daar met de gedetineerden te tekenen in een serie kunstboeken. Tijdens de workshops worden de gedetineerden uitgenodigd om in deze boeken te tekenen. Wat ze tekenen staat hen vrij. Het gaat er vooral om hen uit te nodigen zich vrij te voelen om aan de slag te gaan en zich in dit medium uit te drukken. Na de workshops worden de boeken opgenomen in de bibliotheek van de gevangenis en kunnen de gedetineerden die dat willen ook zelf in hun cel verder tekenen. Ook de studenten van het Secundair Kunstinstuut tekenen in deze boeken en reageren op de tekeningen van de gedetineerden. Zo ontstaat een levendige, beeldende dialoog van hele diverse tekeningen.

Het doel van het project is om gedetineerden uit te nodigen zich te uiten doormiddel van tekenen. Door samen met hen aan de slag te gaan ontstaat er wederzijdse interesse en respect. Voor de gedetineerden is het een leuke en leerzame bezigheid binnen hun verdere programma. Met het project willen wij een positieve bijdrage te leveren aan de beeldvorming van gedetineerden in het algemeen. Als de boeken uiteindelijk vol zijn zullen zij worden tentoongesteld in S.M.A.K. en daarna hopelijk gaan reizen.