Kasper Bosmans .Specimen Days

25.06 tot 04.09.2016

Meestal focust hij daarbij intuïtief op specifieke, soms fragiele, soms ludieke feiten en verhalen die dicht bij het gewone leven staan maar ondanks de betekenis die ze in zich dragen ondergewaardeerd blijken. Vondsten die hem tijdens zijn onderzoek prikkelen vormen de aanleiding tot een artistiek spel tussen verworven kennis en gevoel voor poëzie.

De tentoonstelling Specimen Days focust op Bosmans’ legendeschilderijen, een in 2013 gestarte reeks werken op houten paneeltjes met een vast formaat waaraan hij nog altijd voortwerkt. Geïnspireerd op de traditionele wapenschildkunde ontwikkelde de kunstenaar een bijna naïeve schilderstijl waarin hij persoonlijke, lokale, kunsthistorische en universele elementen pretentieloos naast elkaar plaatst. De reeks brengt verschillende kernmotieven uit Bosmans’ oeuvre samen als ware het een broncode. Vaak duiken motieven eruit ook op in zijn sculpturaal werk. De reeks verrast in haar vrijmoedige visuele en conceptuele verwijzingen en combinaties.

De uitgave van een boek door Posture Editions waarin alle legendeschilderijen die Bosmans tot nu schilderde zijn opgenomen, vormde de aanleiding voor deze tentoonstelling, die is vormgegeven naar een ontwerp van Bosmans zelf en ook ander werk van hem omvat.

I.s.m. Posture Editions 

  Meer over Kasper Bosmans