.Michael E. Smith

24.06 tot 01.10.2017

Op een ongebruikelijke manier assembleert en manipuleert Smith (°1977, Detroit, VS) gevonden materialen. Hij isoleert voorwerpen, grijpt er vormelijk op in en zoekt naar de grenzen van hun verbeeldende kracht. Zijn presentaties worden gekenmerkt door een intense maar spaarzame choreografie van de tentoonstellingsruimte. Ze nemen de vorm aan van site-responsieve kunstwerken die de volledige museuminfrastructuur benutten. Smiths werk lijkt aan elke vorm van sublimatie te ontsnappen. De hang naar het absurde en de onbestemde spanning komen voort uit een bredere kritische kijk op de ecologische, economische en sociale uitdagingen voor onze samenleving. Deze tentoonstelling presenteert nieuw, in situ gecreëerd werk.

Meer informatie: