.Artist in Residence | Adam Leech

30.04.2020

Het werk van Adam Leech* (°1973, San Diego, CA) intrigeert omwille van de gelaagde vormgeving en de existentiële vragen die erachter schuilgaan. Deze betreffen steevast de ervaring van het kunstwerk zelf. In zijn schilderijen alluderen spiegels, ramen en reflecterende oppervlakken naar een ruimte buiten het beeldvlak die verbonden is met onze waarneming. In zijn videowerken worden we op tutorialachtige wijze aangesproken en bewustgemaakt van de factoren die onze gedachten en gevoelens ten aanzien van zijn werk mee bepalen. 

Met zijn onderzoek naar de conditie van de kunstkijker beoogt Leech een synthese van de humane en empirische wetenschappen, die visies uit de esthetica, antropologie en (neuro)psychologie met elkaar verbindt. Betekenis zit daarbij vervat in de uiteenlopende kunstbegrippen en in de confrontatie met de onmeetbaarheid van het onderwerp en de fricties tussen de wetenschappelijke bevindingen. Zo houdt de toon van Leech’ werk zich op tussen ernst en ironie, en het opzet ervan tussen studie en spel.

Leech brengt met zijn residentie zijn experimentele aanpak binnen in de gecodeerde omgeving van het museum. Hij zet er een onderzoek op naar de beleving van de toeschouwer in het museum, dat hem toegang verleent tot zijn fysieke en theoretische ruimtes, zijn private en publieke activiteiten, zijn bezoekers en medewerkers. Op regelmatige basis zal hij zijn bevindingen aftoetsen aan de (on)geijkte wijzen waarop kunst en beleving vanuit de museumwerking worden gedefinieerd.

Nieuwe reeks tutorials 
Via een nieuwe videoreeks werkt Adam Leech een handleiding uit waarmee bezoekers hun ervaring in S.M.A.K. grappiger, rijker en onconventioneler kunnen maken. De kunstenaar eigent zich daarvoor de esthetiek en vulgariserende toon van de youtube-tutorial toe en breekt het populaire medium helemaal open door ook twijfels, emoties en existentiële vragen over zijn praktijk met ons te delen. Deze pseudo-educatieve trip verbindt camp met open source en zorgt ervoor dat een museumbezoek nooit meer hetzelfde zal zijn!  

Een eerste kennismaking met Adam Leech, de S.M.A.K. Artist in Residence 2020-2021:
 

Een deconstructie van wat een museumervaring omvat door de ogen van de kunstenaar:

Dit is een co-productie met S.M.A.K.

Adam Leech is schilder en videokunstenaar, hij woont en werkt in Brussel. 
Meer info via zijn website - instagram