.'The House of Opportunity' en 'Etude' in Menen

12.09 tot 01.11.2020

De tentoonstelling 'The House of Opportunity' vormt een selectie uit de collectie van het S.M.A.K. en bevraagt of interpreteert het idee van ‘grens’ in de volle, brede betekenis van het woord. Niet enkel geografisch maar ook bijvoorbeeld psychologisch, politiek, etnografisch, seksueel, enzovoorts.  Tijdens de eerste drie weken van deze tentoonstelling kan je in de parktuin vlakbij ook het beeldende kunstenproject ‘Etude’ bezoeken. een residentieproject waar zeven kunstenaars nieuw werk in situ maken.

‘The House of Opportunity’ 

Als uitgangspunt voor het thema 'grens' neemt de tentoonstelling de grensstad Menen, die sinds haar ontstaan, zo’n 1000 jaar geleden, omwille van haar unieke ligging voor verschillende machthebbers politiek, economisch en maatschappelijk interessant was om in hun invloedsfeer te betrekken. De tentoonstelling valt uiteen in twee delen, respectievelijk in het Cultuurcentrum De Steiger en in het Stadmuseum aan de overkant van het plein. In het eerste deel in het Cultuurcentrum, wordt er aan de hand van verschillende hedendaagse kunstwerken uit de S.M.A.K.-collectie aandacht gegeven aan de eerder negatieve connotaties die het idee ‘grens’ oproept, zoals imperialisme, afscherming, nationalisme, discriminatie, enzovoort. Dit als een soort hedendaagse metafoor voor de geschiedenis van Menen als grensstad, en het feit dat de stad voor lange tijd onderwerp was van bezetting door verschillende mogendheden. Het tweede deel van de tentoonstelling, dat doorgaat in het Stadsmuseum, wordt er eerder gefocust op de mogelijkheden (of ‘opportunities’) die een grens – of een grensstad - met zich meebrengt. In onze huidige moderne, multiculturele en diverse maatschappij, vervagen er immers steeds meer grenzen en worden thema’s als nationaliteit, identiteit, geografie, et cetera, steeds fluïder en meer en meer in vraag gesteld.

Hiermee probeert ‘The House of Opportunity’ – de titel is ontleend aan een werk van Michaël Borremans dat in de tentoonstelling te zien is – aan de hand van de rijke collectie hedendaagse kunst van het S.M.A.K., een brug te slaan tussen de historische realiteit van de stad Menen enerzijds, en anderzijds een hedendaagse blik te werpen op de toekomst, en de diverse mogelijkheden die deze voor deze stad met zich meebrengt.

Met werk van o.a.: Allora&Calzadilla, David Bade, Michaël Borremans, stanley brouwn, Christo, Michel François, Bernard Frize, Hamish Fulton, Meshac Gaba, Mehkitar Garabedian, Joseph Grigely, Juan Muñoz, Oksana Pasaiko, Peter Phillips, Ante Timmermans, Koen van den Broek, Jan Vercruysse, Angel Vergara, Lois Weinberger, Lawrence Weiner,…

Curatoren: Iris Paschalidis en Thibaut Verhoeven

Praktische informatie

  • Van 12 sept. tot 1 nov. 2020, telkens woensdag tot en met zondag, tussen 14:00 en 18:00.
  • De opening vindt plaats op vrijdag 11 september 2020 om 18:00. Reserveren is verplicht omwille van de COVID-19 maatregelen. Dat kan via www.ccdesteiger.be.
  • Cultuurcentrum De Steiger en Stadsmuseum (’t Schippershof)
  • Waalvest 1 – 8930 Menen
  • Ccdesteiger.be

Etude
I.s.m. Bastion 10
12 sept. tot 27 sept. 2020
Residentieproject in Parktuin Menen

Curator Philippe Van Cauteren (Directeur S.M.A.K. Gent) beschouwt het project als een hommage aan recent overleden kunstenaar Philippe Van Snick, waarvan ook werk zal getoond worden. Tijdens een verblijf in Menen zullen de zeven kunstenaars in een uitzonderlijke parktuin, vlakbij het stadsmuseum, artistieke ingrepen creëren. De privé-parktuin laat zich kenmerken door een intieme monumentaliteit, een begrenzing door een Oude Leie-arm, wijngaarden, kazematten en historische vestingmuren. De residentie wordt een artistiek onderzoek naar de plek of de meerwaarde van kunst in de romantische schoonheid van de parktuin. Welke toevoeging kan er gebeuren op een plek die zelf al bijna als 'kunstwerk' voldoet ? De vragen kunnen beantwoord worden door het project artistiek te benaderen als een oefening, een studie, of - met een muzikale term - een étude. De parktuin en de nieuw gecreëerde werken worden voor het publiek toegankelijk van 12 tot en met 27 september. Dit opent en spoort gedeeltelijk samen met de looptijd van de collectietentoonstelling ‘The House of Opportunity’.

Deelnemende kunstenaars: Bart Lodewijks, Henk Delabie, Leyla Aydoslu, Rein Dufait, Nadia Gerroui en Koba De Meutter.

Praktische informatie

  • Van 12 tot 27 sept. 2020, van 14-18u.
  • Parktuin in Menen. Oude Leielaan 5, Menen
  • Gratis toegang.
  • www.ccdesteiger.be.

Dit project komt er in samenwerking met Bastion 10 en met dank aan hun initiatiefnemers Ghislain Verstraete en Henk Delabie.

Meer informatie: