Clemens Krauss .21 + 4 Bodies

21.04 tot 24.06.2007

Zijn fascinatie voor het menselijke lichaam vormt de basis van zijn performances en expressieve schilderstijl. In de Kunst Nu-ruimte zal hij voortgaand op ‘Das Körperkörper-Problem’ een nieuwe figuratieve compositie creëren. De menselijke figuren die hij in vlezige centimetersdikke verflagen op witte muren of canvas aanbrengt, hebben geen individuele identiteit. Het zijn vertroebelde momenten, gezichtloze figuren uit de massa, die je bijna maar toch niet herkent. Hoewel de contouren vaag zijn, de kleuren in elkaar overvloeien, en de lichamen vaak niet meer dan torso’s zijn, brengt de sculpturale verftechniek ze dynamisch tot leven. De compositie plaatst ze in een bepaald sociaal patroon zodat een netwerk van communicatie ontstaat. Geflankeerd door zijdeachtige tekstfragmenten wordt de aanwezigheid van de geest ook belichaamd. De ruimte wordt tijdelijk imago-drager tot de sporen worden uitgewist en voortleven in foto’s, teksten en de herinnering van de toeschouwer.

  Meer over Clemens Krauss