Suchan Kinoshita .Internationaal onderzoeksproject Culture 2000, Case “Voorstelling”

12.11 tot 29.01.2006

Voorstelling van de Japanse kunstenares Suchan Kinoshita is het vierde kunstwerk dat in Gent wordt bestudeerd.

Als een installatie opnieuw wordt opgebouwd, moet er rekening gehouden worden met het karakter van het werk. Het werk kan een statisch karakter hebben, waarbij het telkens op dezelfde wordt weergegeven. De installatie “Voorstelling” heeft daarentegen een duidelijk dynamisch karakter. Suchan Kinoshita maakt interdisciplinair werk en balanceert dan ook tussen theater, muziek, beeldende kunsten en architectuur. Haar werk ontstaat uit de kruisbestuiving tussen deze disciplines. Ze communiceert rechtstreeks met het publiek, aangezien ze de kijker laat participeren in haar acties en installaties. Alles draait rond ervaringen. Haar werk "Voorstelling" is dan ook een echte voorstelling. Het publiek, gezeten op banken, kan een programma bekijken. Het doel van het onderzoek is om samen met de kunstenares na te gaan, hoe een museum kan omgaan met dynamisch werk in een collectiepresentatie.

  Meer over Suchan Kinoshita