MadeIn .Seeing One's Own Eyes | europalia.china

04.12 tot 14.03.2010

De focus ligt hierbij op hedendaagse kunst uit het Midden Oosten, maar meer nog dan dat onthult de tentoonstelling de paradox van het ‘kijken’ naar andere culturen.

MadeIn werd begin 2009 in Shanghai opgericht met als doel het stimuleren van de creatie, ondersteuning en verspreiding van hedendaagse kunst. Stichter van het collectief is Xu Zhen (°1977, Sjanghai), één van de belangrijkste conceptuele kunstenaars die sinds de jaren 90 actief is in het sterk evoluerende hedendaagse China. Xu Zhen legt zich toe op onderzoek naar sociale, maatschappelijke en politieke processen die hij op een theatrale en humoristische manier in zijn werk integreert. Zo deed de kunstenaar met 8848 – 1.86 (2005) bijvoorbeeld een manhaftige poging om de top van de Mount Everest weg te halen en als archeologisch object tentoon te stellen. Recent nog maakte Xu internationaal ophef met The Starving of Sudan (2008), een wedersamenstelling van de schrijnende situatie die fotograaf Kevin Carter in 1994 aantrof in Sudan en waarmee hij de Pullizer Price won. Als bezoeker kreeg je de kans om met je eigen fototoestel de gier en het stervende kind te fotograferen. Met “Seeing One's Own Eyes” profileert de kunstenaar zich als ‘onzichtbaar’ brein achter de tentoonstelling. Xu Zhen hanteert een groots opgezette 'undergroundstrategie' om tot een project te komen dat zowel het clichématige verwachtingspatroon van het hedendaagse kunstcircuit doorbreekt, als de blik op het Midden Oosten en China ontwricht. “Seeing One's Own Eyes” focust op hedendaagse kunst uit het Midden Oosten. Het biedt een staalkaart van wat het Midden Oosten aan hedendaagse kunst (wil) brengen. Dit uit zich in een verzameling van ruimtevullende installaties, objecten, sculpturen, foto’s, schilderijen en video. Het Midden Oosten wordt door de buitenwereld in de eerste plaats geassocieerd met dood en geweld, menselijk leed en een aanhoudende politieke en religieuze impasse. MadeIn heeft tot doel deze negatieve perceptie te counteren met een tentoonstelling waarin gefocust wordt op een rijke en bloeiende kunstscène uit dit gebied.

Het presenteert verrassend werk dat de context van waaruit het is ontstaan opmerkelijk overstijgt. We krijgen ondermeer Perfect Volume te zien, een cirkel die is opgebouwd uit de tippen van combatschoenen. De schoenen zwijgen, hun eigenaars zijn gesneuveld. Een ander (tweedimensionaal) werk, DAH…DAH…DAH…DAH werd als een geluidsgolf uit een roesten plaat gefreesd. Onschuldig als het lijkt, zien we de klankband van speeches door politici uit het Midden Oosten verbeeld – waarbij de toeschouwer in onwetendheid wordt gelaten over de personen in kwestie, laat staan de boodschap die ze verkondigen. MadeIn wil niet zomaar een vinger wijzen naar maatschappelijke of politieke wantoestanden. Het reflecteert ook over het mechanisme van de globale, hedendaagse kunstscène. “Seeing One's Own Eyes” verbeeldt de paradox van het ‘kijken’ naar andere culturen maar hekelt evengoed de krampachtige zoektocht naar ‘oorspronkelijkheid’.

www.europalia.eu Met de steun van Cattecontainers

  Meer over MadeIn