.TRACK

12.05 tot 16.09.2012

De twee curatoren, Philippe Van Cauteren en Mirjam Varadinis, namen de tijd om karakteristieke locaties te selecteren in het ruime stadscentrum van Gent. Zij nodigden kunstenaars uit die affiniteit hebben met de thematische context van die plekken. De geselecteerde kunstenaars gebruikten de plaatselijke realiteit als een vruchtbare inspiratiebron. De resultaten van hun diepgaand onderzoek zijn niet gewoon traditionele kunstwerken, maar artistieke projecten in verschillende media, die inspelen op de sociale, economische, culturele en politieke omstandigheden van de stad en de tijd waarin we leven. Hun werken roepen op tot participatie, treden op verschillende manieren in interactie met de diverse gemeenschappen en laten permanente sporen na. TRACK is opgevat als een universum van parallelle vertellingen, gebeurtenissen, geschiedenissen en verhalen. Het bestaat uit zes clusters die een historische, culturele, architecturale en mentale doorsnede maken van Gent en van de idee van de hedendaagse stad. Elke cluster heeft zijn eigen sfeer en raakt aan een specifiek thema, zoals mobiliteit, religie, migratie, economie, taal, wetenschap en veranderingen in de stad.

TRACK nodigt het publiek uit om de tentoonstelling op verschillende manieren te verkennen. Bezoekers hoeven geen vooraf vastgelegd, rechtlijnig spoor te volgen maar zijn vrij om hun eigen, persoonlijke TRACK te kiezen doorheen de clusters en de stad. Op die manier creëert elke bezoeker een ander soort verhaal, gebaseerd op zijn of haar eigen achtergrond en de manier waarop hij of zij de tentoonstelling benadert. Deze vrije en gelaagde waarneming stemt overeen met onze geglobaliseerde wereld en het idee van meervoudige werkelijkheden die op hetzelfde moment plaatsvinden. TRACK is een initiatief van S.M.A.K. Het zet de lijn verder van de grootschalige tentoonstellingsprojecten Chambres d’Amis (1986) en Over the Edges (2000), die hedendaagse kunst in een stedelijke context plaatsen en een directe dialoog aangaan met het publiek.

website

Deelnemende kunstenaars:
Yorgos Sapountzis, Tobias Putrih, Teresa Margolles, Tercerunquinto, Sven Augustijnen, Susanne Kriemann, Superflex, Pilvi Takala, Peter & David Fischli & Weiss, Pawel Althamer, Pascale Marthine Tayou, Mircea Cantor, Michael & Ingar Elmgreen & Dragset, Massimo Bartolini, Lonnie & Siebren van Brummelen & De Haan, Lara Almarcegui, John Bock, Javier Téllez, Erwan Maheo, Erik Van Lieshout, Danh Vo, Cyprien Gaillard, Christoph Büchel, Christina & Roman Hemauer & Keller, Benjamin Verdonck, Alon Levin, Alexandra Bachzetsis, Ahmet Ogut, Adelita Husni-Bey, Peter Buggenhout, Bart Lodewijks, Tazu Rous, Simona Denicolai, Ivo Provoost, Mekhitar Garabedian, Emilio Lopez-Menchero, Tadashi Kawamata, Mike Bouchet, Lawrence Weiner, Mark Manders, Michaël Borremans, Leo Copers