Maria Nordman .G E O - A E S T H E T I C S

22.06 tot 22.09.2013

“En deze stroom van licht die een plaats zou kunnen voortbrengen, deze stroom van lucht die een geluid zou kunnen voortbrengen, terwijl alles onvoorspelbaar blijft, dit voorval zou een moment van twijfel kunnen inhouden, in het geval er ten minste twee mensen aanwezig zijn.” Maria Nordman (POIEMA Notizen / Notes 1970 -, 1982)

GEO-AESTHETICS, een tentoonstelling van Maria Nordmans werk uit een periode van meerdere decennia en van vandaag, loopt van 21 juni tot 22 september 2013 in en buiten S.M.A.K. in Gent. “Maria Nordman is een kunstenaar die al een lange relatie heeft met de stad Gent en het Museum voor Hedendaagse Kunst. Zouden we haar een kunstenaar kunnen noemen die al decennialang een artistieke visie aan het ontwikkelen is waarbij de interactie en intersectie tussen o.a. sculptuur, natuur, taal en tijd opnieuw worden bevestigd en overwogen? Een kunstenaar die de echte notie van ‘cultuur’ en ‘stad’ probeert uit te drukken en te herontdekken?” Philippe Van Cauteren (brief van 18 maart 2013) Klik hier voor meer informatie

  Meer over Maria Nordman