Javier Téllez .Praise of Folly

12.10 tot 26.01.2014

Als zoon van twee psychiaters groeide de Venezolaanse kunstenaar Javier Téllez (°1969, Valencia) op in een omgeving waar geesteszieken deel uitmaakten van het dagelijkse leven. In zijn filmprojecten gaat hij intense samenwerkingen aan met doorgaans ‘onzichtbare’ populaties, zoals psychiatrische patiënten of personen met een handicap. Hij laat hen deelnemen aan het werkproces om zo een waardig en niet-stereotiep beeld te creëren van hen die doorgaans worden gestigmatiseerd. 

Aan de hand van documentaire en fictieve elementen herschrijft Téllez samen met hen klassieke mythen, collectieve herinneringen en momenten uit de geschiedenis. Zijn werk geeft een stem aan de gemarginaliseerden, de rechtelozen, de ‘outsiders’, en bevraagt zo de notie van normaliteit en pathologie in onze samenleving.

‘Praise of Folly’ in S.M.A.K. brengt Javier Téllez’ belangrijkste films en installaties van de laatste tien jaar samen en is daarmee het omvangrijkste overzicht van zijn werk tot nu toe. De tentoonstelling past in een reeks die het gebruik van film in hedendaagse kunst belicht, met eerder al solopresentaties van Joachim Koester, Koen Theys en Jordan Wolfson.

Als een bijzonder project binnen ‘Praise of Folly’ cureert Téllez ook een tentoonstelling met werk van K.F. Drenthe uit de collectie van het Gentse museum van de psychiatrie en de geestesziekenzorg Dr. Guislain. Met deze samenwerking wil de kunstenaar ook de lokale psychiatrische geschiedenis integreren in de tentoonstelling.

  Meer over Javier Téllez