TRIP in Gent

Herbert Foundation, Gevel loods Coupure, 2013, copyright: Herbert Foundation
i
Herbert Foundation, Gevel loods Coupure, 2013, copyright: Herbert Foundation
Lawrence Weiner, Green as Well as Blue as Well as Red (1972), Gilbert & George, Inca Pisco (A Drinking Sculpture) (1973) and Richard Long, Slate Circle (1979) in Time Extended / 1964 – 1978. Part III. Photo: Y. van der Hoeven.
i
Lawrence Weiner, Green as Well as Blue as Well as Red (1972), Gilbert & George, Inca Pisco (A Drinking Sculpture) (1973) and Richard Long, Slate Circle (1979) in Time Extended / 1964 – 1978. Part III. Photo: Y. van der Hoeven.
i
Herbert Foundation, ‘The Konrad Fischer Years / 1964 – 1978' © Yuri van der Hoeven
Nikolaas Demoen, ‘The Wanderer of Tomorrow’, 2016
i
Nikolaas Demoen, ‘The Wanderer of Tomorrow’, 2016
Nikolaas Demoen ‘MilleRegrets’ - editie van de Vrienden v/h S.M.A.K. Aantal ex.: 7  Formaat: 63 x 63 | druk op kussensloop Jaar: 2015 Prijs: €400.00 (€330.00 Leden)
i
Nikolaas Demoen ‘MilleRegrets’ - editie van de Vrienden v/h S.M.A.K. Aantal ex.: 7 Formaat: 63 x 63 | druk op kussensloop Jaar: 2015 Prijs: €400.00 (€330.00 Leden)

rondleiding in Herbert Foundation - atelierbezoek Nikolaas Demoen

14:00 – 15:30
Bezoek Herbert Foundation, met rondleiding
  • 'Time Extended / 1964 - 1978. Part III. Works and Documents from the Herbert Foundation'
Het langdurige tentoonstellingsproject ‘Time Extended / 1964 – 1978’ bereikt met ‘Part III’ haar afsluitende hoofdstuk. Aan de hand van een gewijzigde selectie werken en documenten ontsluit de presentatie de eerste generatie kunstenaars die deel uitmaken van de Herbert Collectie.
De tentoonstelling situeert zich binnen de periode 1964 – 1978 en onderlijnt hoe de maatschappelijke en sociale verschuivingen rondom het gebeuren van mei 1968 ook een duidelijke invloed hadden op artistiek vlak. De gangbare invulling van kunst werd hierbij kritisch in vraag gesteld.
Voor de Herberts betekende de start van hun verzameling in 1973 het opnemen van een levenslang engagement. Van essentieel belang was hierbij het persoonlijk contact met de kunstenaar. Zoals Anton Herbert stelt: “We verzamelen geen kunstwerken, maar een manier van denken. De aangekochte werken zijn als het ware boeken die ons omringen en een leidraad geven voor het begrijpen van de generatie waartoe we behoren”.
De drie luiken van ‘Time Extended / 1964 – 1978’ tonen de neerslag van dit engagement. Hieruit blijkt dat niet het politieke verhaal centraal staat, maar de kunstenaars en hun oeuvre. ‘Time Extended / 1964 – 1978’ vormt hierdoor geen thematische of didactische groepstentoonstelling, maar een presentatie die vertrekt vanuit de individualiteit van elke kunstenaar en de manier waarop hun werk ingebed is binnen de verzameling.
  • ‘The Konrad Fischer Years / 1964 – 1978'
In 1973 werden Annick en Anton Herbert via Fernand Spillemaeckers (Galerie MTL) in contact gebracht met de Duitse art dealer Konrad Fischer. In Düsseldorf had Fischer enkele jaren eerder een tentoonstellingsruimte geopend voor internationale avant-garde kunstenaars. De ontmoeting van de Herberts met Fischer mondde uit in de eerste aankoop voor hun collectie: 64 Lead Square (1969) van Carl Andre. De visie van zowel Fernand Spillemaeckers als Konrad Fischer beïnvloedde in de hierop volgende jaren in belangrijke mate de verdere ontwikkeling van de Herbert Collectie.
Met de tentoonstelling ‘The Konrad Fischer Years / 1964 – 1978’ brengen Herbert Foundation en Lynda Morris een subjectieve hommage aan Konrad Fischer. De gepresenteerde uitnodigingskaarten, publicaties en archiefdocumenten, gesitueerd in de periode 1964 tot 1978, benadrukken niet enkel het vooruitstrevende en internationale karakter van zijn vele projecten en tentoonstellingen. Ze weerspiegelen ook de bezieling en toewijding van Fischer in het creëren van een internationaal draagvlak voor de jonge generatie kunstenaars in de jaren 1960 en 1970.
 
16:00 – 17:00
Atelierbezoek Nikolaas Demoen
Nikolaas Demoen (°1965) maakt via beelden, tekeningen en filminstallaties een handleiding bij het verhaal van de kunstenaar in de kunstgeschiedenis: roem en verval, glorie en ondergang. Deze beelden zijn een reflectie bij de atelierpraktijk, de omgang met het verlies, en kunst in een markteconomische realiteit. De moderniteit en de avant-garde worden in het daglicht van ons tijdelijke bestaan op een relativerende manier in hun grote lichtheid geplaatst.
Via poëtische metaforische beelden geeft de kunstenaar een kijk op de relatie van het individu met de wereld en in het bijzonder de wereld van de kunsten. De verschillende technische toepassingen in het oeuvre versterken een discursieve samenhang waardoor een bezoek aan een tentoonstelling van Nikolaas Demoen een herinnering lijkt aan een voorbije gebeurtenis.
 
Prijs (rondleiding + toegang Herbert Foundation): €11.00
Tijdig inschrijven: info@vriendensmak.be. Laattijdige annuleringen worden niet terugbetaald.

in categorie: Vrienden v/h S.M.A.K.