TRIP naar Machelen - Astene

Raoul De Keyser aan de Leie.
i
Raoul De Keyser aan de Leie.
copyright: Raveelmuseum | architect: Stéphane Beel
i
copyright: Raveelmuseum | architect: Stéphane Beel
copyright: Raveelmuseum | architect: Stéphane Beel
i
copyright: Raveelmuseum | architect: Stéphane Beel
copyright: Raveelmuseum
i
copyright: Raveelmuseum
Mario De Brabandere, tentoonstellingszicht, 2014, courtesy Kristof De Clercq Gallery
i
Mario De Brabandere, tentoonstellingszicht, 2014, courtesy Kristof De Clercq Gallery

VOLZET

13:30
Vertrek aan het S.M.A.K..
 
14:00 – 15:30
Bezoek aan het Raveel-museum, met rondleiding.
  • Roger Raveel (°1921, Machelen, +2013, Deinze) wordt als één van de belangrijkste Belgische kunstenaars na WO II beschouwd. Zijn werk is niet in de bekende kunsthistorische hokjes te catalogiseren. Het is eigentijds en tijdloos. Het schuwt elke eenzijdige benadering. De voedingsbodem van Raveels kunst is zijn onmiddellijke omgeving, wat niet betekent dat Raveel lokaal gebonden zou zijn. De dingen om hem heen krijgen in zijn schilderijen, tekeningen, objecten en installaties een universele betekenis: de man, de vrouw, de planten, de fietskar, de reclame, de technologie worden in tijd en ruimte gezien. Ongemeen boeiend is zijn gevarieerde plastische taal. Vaak tegengestelde schrifturen of schilderwijzen geven aan zijn werk een spanning die de beschouwer opnieuw de werkelijkheid doet ontdekken.
  • Mario De Brabandere (°1963, Tielt) toont met ‘V F D B’ voor het eerst een overzicht van zijn werk. Het thema van het stilleven dat hij doorheen zijn hele loopbaan behandelt is daarbij het uitgangspunt. Het laat toe om zijn diverse wijzen van schilderen en tekenen aan bod te laten komen zodat de toeschouwer inzicht krijgt in het proces waarmee zijn beeldend werk tot stand komt. Dit wordt nog uitgediept door de presentatie van een aantal werken van andere kunstenaars die Mario De Brabandere verzamelde en waarmee hij dagelijks leeft.
16:00 – 17:30
  • Atelierbezoek Raoul De Keyser, in aanwezigheid van twee zonen. Raoul De Keyser (1930-2012, Deinze) wordt beschouwd als de discrete grootmeester onder de Belgische schilders van de voorbije vijftig jaar. Vanaf zijn debuut in 1964 ontwikkelt De Keyser eigenzinnig, tactiel werk, waarin de scheiding tussen figuratie en abstractie oplost in de poëtische band die het aangaat met het dagelijkse leven van de schilder. Zijn artistieke praktijk vertrekt vanuit de Nieuwe Visie, een lokale variant van de internationale popart die ook wordt beïnvloed door literatuur.Na experiment met de fundamentele bouwstenen van de schilderkunst, typisch voor de jaren ’70 met onder meer kleur, verf en doek, breekt De Keysers beeldtaal open en wordt ze vloeiender. Het is het begin van een gestaag groeiend internationaal succes, met zijn deelname aan Documenta IX in 1992 als één van de hoogtepunten. Geregeld overschildert de kunstenaar eerder werk of herneemt hij het in andere formaten. Dit spel van terugblikken en vooruitkijken komt ook tot uiting in zijn laatste werken.
18:00
Aankomst aan het S.M.A.K..
 
 
Prijs: €18.00 | YOUNGFriends: €11.00
Tijdig inschrijven: info@vriendensmak.be. Laattijdige annuleringen worden niet terugbetaald.