TRIP naar Tilburg - Antwerpen

i
Ann Veronica Janssens, 'Untitled (blue glitter)', 2015, collectie S.M.A.K., Gent, photo: Dirk Pauwels
Ann Veronice Janssens, Korenmarkt Gent, foto: Stad Gent
i
Ann Veronice Janssens, Korenmarkt Gent, foto: Stad Gent
i
Anish Kapoor, 'Sky Mirror (for Hendrik)', 2017, recente aankoop museum De Pont
i
James Lee Byars, 'The Perfect Love Letter', Brussels, 1974/2016. Estate of James Lee Byars. Courtesy: Peder Lund, Oslo en Michael Werner, Köln / New York. foto: Yves Gevaert, Brussel
i
James Lee Byars, 'The Giant', 1975, collectie en foto: M HKA
Koen van den Broek, NYC, muurschildering S.M.A.K., 2010
i
Koen van den Broek, NYC, muurschildering S.M.A.K., 2010

De Pont in Tilburg - M HKA in Antwerpen - atelier Koen van den Broek

08:30
Vertrek aan het S.M.A.K.
 
09:30
Opstap – leden Antwerpen (parking Crowne Plaza hotel)
 
11:00 – 12:20
Bezoek aan De Pont
Vanuit een fascinatie voor ruimte was Ann Veronica Janssens (°1956 in Folkestone) bijna architect geworden. Om te experimenteren met ruimte, te werken met licht. Maar ze vond in de studie architectuur niet wat ze zoekt. Sindsdien werkt ze op haar eigen manier, gaat ze op zoek naar haar eigen vormentaal en breekt ze vooral uit de ruimte, op zoek naar een vormeloze, ontastbare ervaring.
Zo creëert ze een kamer vol dichte mist waarin de bezoeker alle gevoel voor oriëntatie verliest. Of ze vult een kamer met zo'n groot geluid dat het gebouw zelf erdoor tot leven lijkt te komen.
Jannsens beeldhouwt met licht, ruimte en klank, is gefascineerd door vloeistoffen, zonsverduisteringen en fysische experimenten. Haar werkwijze maakt haar tot een volstrekt unieke kunstenares, iemand die bouwt met bijna niets om tot een wereld van gewaarwordingen te komen.
 
12:30 – 13:45
Vrije lunch in Vapiano
 
15:45 – 17:15
Rondleiding in het M HKA
Het werk van de Amerikaanse kunstenaar James Lee Byars (°1932 in Detroit– + 1997 in Cairo) kan men onmogelijk onderbrengen in een specifieke artistieke stroming of discipline. Hij maakte onder meer gebruik van performances, sculpturen, mail art, tekeningen en installaties om gestalte te geven aan zijn ideeën. Met zijn kunst onderzocht hij tijdloze, doch moeilijk te veraanschouwelijken begrippen, zoals schoonheid, perfectie, de dood, filosofie en spiritualiteit. Hij maakte deze concepten zintuiglijk door gebruik te maken van ronde getallen zoals 100, 100 000, geometrische vormen als de cirkel, de bol en kostbare materialen bijvoorbeeld goud en marmer. In zijn zoektocht naar een volmaakte schoonheid, gaat het hem niet om afzonderlijke voorwerpen, maar om een idee. Byars presenteert zijn kunst dan ook op een interrogatieve wijze. Hij poneert de vraag of deze dingen echt bestaan, en of we beter af zouden zijn zonder ze?
De “acties” van deze kunstenaar hebben steevast een ceremonieel karakter, waarbij zijn aanwezigheid, als orkestreerder van het gebeuren van doorslaggevend belang is. Aan de oorsprong hiervan ligt zijn fascinatie voor de Japanse cultuur en filosofie, meer bepaald de expressieve Shinto-rituelen. De stad Antwerpen speelde een niet te verloochenen rol in de ontwikkeling van deze performances. Het was immers in de befaamde Wide White Space Gallery, waar Byars in het jaar 1969 zijn allereerste Europese expositie had. Tijdens deze tentoonstelling vond tevens de eerste kennismaking tussen I.C.C. directeur Flor Bex en de kunstenaar plaats. Deze ontmoeting zal resulteren in een nauwe samenwerking met als hoogtepunt de in 1976 georganiseerde tentoonstelling Extra Terrestrial en de verschillende daaraan gekoppelde performances. Opvallend en steeds wederkerend in deze acties is het vergankelijke en efemere karakter van de handeling.
 
17:30 – 18:30
Atelierbezoek | Koen van den Broek
Koen van den Broek (°1973, Bree) zoekt inspiratie in ‘het onderweg’ zijn. Talloze roadtrips voeden zijn werk. Met eigenhandig gefotografeerde snapshots legt de kunstenaar zeer sec en functioneel de basis voor zijn schilderkunst. Anders dan een schetsboek functioneren de fotografische beelden slechts als geheugensteun en registreren ze interessante lijnen, structuren en kronkels in het waargenomen landschap. Het zijn niet meer dan formele herinneringen aan waargenomen atmosferen, ze hebben weinig of geen emotionele waarde. De registraties lijken het onderweg zijn te ‘verwerpen’. Wat de kunstenaar boeit zijn de kleine segmenten van de realiteit die door de meesten onder ons quasi onopgemerkt blijven. Een stoeprand, een schaduwpartij op de baan die de aanwezigheid van een truck suggereert, een kaal, besneeuwd boslandschap, een eenvoudige woning met ongewoon grote aandacht voor de banale garagepoort, een autobaan die een spannende (doch ook clichématige) curve door het landschap beschrijft, craquelures in het asfalt waar geen mens oog voor heeft. Kortom, van den Broek richt zijn blik op een kant van de maatschappij waar geen mens oog voor heeft. Hij ziet de achter- of zijkant van objecten, huizen, stedelijke of natuurlijke landschappen. Hij cadreert zijn onderwerp op een zodanige manier, dat het banaal wordt. Wat een indrukwekkende viaduct in een landschap kan zijn, verwordt tot een functionele, donkere constructie met links en rechts een flard van zijn natuurlijke context. Deze ‘asociale’ cadrage wordt gekoppeld aan een schilderkunstig proces waarin van den Broek de beelden ontdoet van alle overbodige details, tot slechts enkele basislijnen de sfeer gaan bepalen. Wat overblijft is de ‘ervaring’ van ruimte. De schilderkunstige uitwerking flirt met abstractie.
 
18:40
Afstap – leden Antwerpen (parking Crowne Plaza hotel)
 
20:00
Terug aan het S.M.A.K.
 
Prijs (bus + toegang musea + rondleiding M HKA): €39,00.00 | YOUNGFriends: €19,00
Tijdig inschrijven: info@vriendensmak.be. Laattijdige annuleringen worden niet terugbetaald.

in categorie: Vrienden v/h S.M.A.K.