AWB 082-3317 7922

Sven Augustijnen


2012
mixed media
variabele afmetingen
2017 aankoop
NL - Voor TRACK ging Augustijnen in 2012 tevergeefs op zoek naar de boom waartegen Patrice Lumumba werd geëxecuteerd. Vermoedelijk werd de boom omgekapt voor het winnen van houtskool. Het werk bestaat uit een fiets (een ‘typisch’ Congolees vervoermiddel) volgestouwd met zakken houtskool (een onmisbare bron van inkomsten voor de inwoners van Katanga, maar ook een symbolisch overblijfsel van Lumumba’s boom). De fiets stond oorspronkelijk opgesteld in het Citadelpark, recht tegenover het ‘Moorken’. Dit zwarte beeldje is een omstreden Congo-monument uit 1888 dat verwijst naar de Congolese jongen Sakala die in 1884 als attractie naar België werd gebracht en niet veel later in Congo overleed. ‘AWB 082-3317 7922’ is een verwijzing naar het luchtvrachtbriefnummer van de fiets. Het werk herinnert niet alleen aan het donkere verleden maar haakt ook in op het actuele postkoloniale debat.
ENG - For the TRACK exhibition in 2012, Augustijnen searched in vain for the tree against which Patrice Lumumba was executed. It was most probably felled to make charcoal. The work consists of a bicycle (a ‘typical’ Congolese means of transport) loaded with bags of charcoal (an essential source of income for residents of Katanga, but also a symbolic remnant of Lumumba’s tree). The bicycle was originally positioned in the Citadelpark, opposite the ‘Moorken’. This black statue is a controversial monument from 1888 that depicts the Congolese boy Sakala, who was brought to Belgium as an exhibit in 1884. He died in Congo shortly afterwards. ‘AWB 082-3317 7922’ is an allusion to the bike’s air freight reference number. The work not only recalls the dark past, but also links in with the contemporary post-colonial debate.
FR - En 2012, Augustijnen a cherché en vain pour TRACK l’arbre contre lequel Patrice Lumumba fut exécuté. L’arbre a vraisemblablement été abattu pour en extraire du charbon de bois. L’oeuvre se compose d’un vélo (mode de transport ‘typique’ au Congo), sur lequel sont arrimés des sacs de charbon de bois (source indispensable de revenus pour les habitants de Katanga, mais également vestige symbolique de l’arbre de Lumumba). Le vélo était initialement disposé dans le Parc de la Citadelle, juste en face du ‘Moorken’. Cette petite sculpture noire est un monument contesté sur le Congo qui renvoit à Sakala, jeune Congolais qui fut amené comme attraction en Belgique en 1884 et qui mourut peu de temps après au Congo. ‘AWB 082-3317 7922’ fait référence au numéro du document aérien du vélo. L’oeuvre n’évoque pas seulement le sombre passé, mais elle s’inscrit également dans le débat postcolonial actuel.
Collectionnumber : 6271

Oeuvres Sven Augustijnen


Devenez un Ami du S.M.A.K.
made by