Enkel Zicht Naar Zee, Naar West

Jacqueline Mesmaeker


1978
8 mm en 16 mm films (kleur, geluid)
loop
2020 aankoop
NL - Over grote, transparante lappen natuurzijde, die naast en achter elkaar zijn opgehangen, strijken projectoren hun licht. Meeuwen in volle vlucht zweven door de doeken heen naar elkaar toe en zwermen weer uiteen. Goudvissen zwemmen rakelings langs elkaar en verspreiden zich opnieuw. De dieren glijden van de ene laag zijde naar de andere en genereren een vermenigvuldiging van beelden en perspectieven. In hun ongerichte bewegingen zonder begin of einde vermengen ze zich met de ruimte waarin wij ons bevinden. Ze dompelen ons onder in een ervaring waarbij realiteit en illusie met elkaar lijken te versmelten. ‘Enkel Zicht Naar Zee, Naar West’ neemt ons mee op een imaginaire reis door een onbestemd gebied in een onbepaalde tijd. Reizen we door het geheugen? Volgen we een spoor? Bevinden we ons in een droom of in de troebele wateren van de vergetelheid? Hoewel de titel van dit videowerk verwijst naar een van de concrete plekken waar de beelden werden gefilmd, de pier van Zeebrugge met de blik naar het westen gericht, laat Mesmaeker er alle opties mee open. Zo voeren wind en water, zoals eb en vloed, elementen aan en af en bieden ze inkijk in een mentale reis langs denksporen van de kunstenaar.
ENG - Projectors cast their light over large, transparent pieces of natural silk that are suspended side-by-side and sometimes overlap. Gulls in flight soar through the fabric and flock together before scattering again. Goldfish swim past each other and also go their separate ways. The creatures glide from one side of the fabric layer to the other and, in so doing, generate a multiplication of images and perspectives. In their random movements, with neither beginning nor end, they merge with the space in which we also find ourselves. We are plunged into an immersive experience in which reality and illusion appear to converge. ‘Enkel Zicht Naar Zee, Naar West’ (Single Sea View, Facing West) takes us on an imaginary journey through an indeterminate place in an indefinite time. Are we travelling through memory? Are we following a trail? Are we in a dream or in the murky waters of oblivion? Although the title of this video work refers to one of the concrete places in which the images were filmed, namely the pier at Zeebrugge, facing west, Mesmaeker nevertheless keeps all the options open. Wind and water, such as the ebb and flow of the tide, carry various elements to and fro, thereby offering an insight into the artist’s mental journey and her train of thought.
FR - Des projecteurs font défiler leur lumière sur de grands canevas en soie naturelle transparente. Des mouettes en plein vol glissent les unes vers les autres à travers les toiles, puis s’éloignent les unes des autres. Des poissons rouges nagent côte à côte en se frôlant et se dispersent à nouveau. Les animaux glissent d’une couche de soie vers l’autre et créent une multitude d’images et de perspectives. Dans leurs mouvements désorientés sans début ni fin, ils se mêlent à l’espace dans lequel nous nous trouvons. Ils nous plongent dans une expérience où la réalité et l’illusion semblent se fondre l’une dans l’autre. ‘Enkel Zicht Naar Zee, Naar West’ (Seulement vue sur mer, vers l’ouest) nous entraîne dans un voyage imaginaire à travers une région indéterminée à une époque incertaine. Voyageons-nous à travers la mémoire? Suivons-nous une piste? Sommes-nous dans un rêve ou dans les eaux troubles de l’oubli? Bien que le titre de cette vidéo évoque un des lieux concrets où les images ont été filmées, l’estacade de Zeebrugge avec le regard tourné vers l’ouest, Mesmaeker laisse toutes les options ouvertes. C’est ainsi que le vent et l’eau, comme le flux et le reflux, transportent et emportent des éléments et offrent un regard dans un voyage mental le long de pensées de l’artiste.
Collectionnumber : 7578

Oeuvres Jacqueline Mesmaeker


Devenez un Ami du S.M.A.K.
made by