Gatefold 10

Sofia Hultén


2012
verf op metaal
h. 55 cm x b. 64 cm x d. 51 cm
2019 aankoop
NL – ‘Gatefold 10’ behoort tot een reeks sculpturen gemaakt van oude metalen hekken – gates – die Hultén recupereerde en tot kubussen en balkvormen vouwde – to fold. Het verleden van dit hek schuilt in zijn patina van krassen, roest, gebruikssporen en verf. Door drastisch in te grijpen op de vorm van het voorwerp, lijkt de kunstenaar de oorspronkelijke functie te hebben omgekeerd: het element dat vroeger doorgang gaf tussen twee plekken, roept nu associaties op met isolatie en gevangenschap. Maar met haar ingreep gaf Hultén het gebruiksvoorwerp niet alleen deze mogelijke nieuwe betekenis. Ze schonk het ook een nieuw leven als kunstwerk. Enerzijds is ‘Gatefold 10’ een commentaar op het beperkte en door conventies geregeerde beeld dat we van onze omgeving hebben. Anderzijds zit er ook een reflectie over kunst in vervat. Niet zozeer als een mogelijke verwijzing naar bv. de ‘Incomplete Open Cubes’ van minimal art-kunstenaar Sol LeWitt, maar eerder als de vraag of een geheel meer kan zijn dan de som van zijn delen. In zekere zin is een kunstwerk namelijk altijd louter wat het is en kan het enkel en alleen naar zichzelf verwijzen. Hoewel ‘Gatefold 10’ ons heel wat lijkt te vertellen, blijft het zijn mysterie behouden en kunnen we ook dit werk slechts ervaren zoals het is.
ENG – ‘Gatefold 10’ is part of a series of sculptures made from old metal gates that Hultén salvaged and pressed into cubes and beams. The gate’s past can be seen in the patina of scratches, rust, and traces of use and paint. By drastically altering the object’s shape, the artist seems to have reversed its original function: the element that once gave passage between two places now evokes associations with isolation and imprisonment. But through her intervention, Hultén did not just give the object a potential new meaning. She also gave it a new life as an artwork. On the one hand, ‘Gatefold 10’ is a commentary on our limited and typically conventional view of our surroundings. On the other hand, it also embodies a reflection on art. Not so much as a possible reference to, for example, the ‘Incomplete Open Cubes’ by minimalist artist Sol LeWitt, but rather to the issue of whether a whole can ever be more than the sum of its parts. In a certain sense, an artwork is nothing more than what you see and is a purely self-referential object. Although ‘Gatefold 10’ seems to tell us a great deal, it is inherently mysterious and we can only experience this work for what it is.
FR – ‘Gatefold 10’ compte parmi une série de sculptures faites de vieilles barrières métalliques – gates – que Hultén a récupérées et pliées – to fold – pour former des cubes et des parallélépipèdes rectangles. Le passé de cette barrière est inscrit dans sa patine de rayures, rouille, traces d’usage et peinture. En intervenant radicalement sur la forme de l’objet, l’artiste semble en avoir inversé la fonction originale: l’élément, qui permettait autrefois de passer d’un lieu à un autre, suggère à présent l’isolement et la captivité. Mais par son intervention, Hultén n’a pas seulement donné ce nouveau sens possible à l’objet utilitaire. Elle lui a aussi offert une nouvelle vie en tant qu’œuvre d’art. D’une part, ‘Gatefold 10’ est un commentaire sur l’image limitée et régie par les conventions que nous avons de notre environnement. D’autre part, l’œuvre est dépositaire d’une réflexion sur l’art. Pas tant sous la forme d’une éventuelle allusion aux ‘Incomplete Open Cubes’ de l’artiste du minimal art Sol LeWitt, par exemple, mais plutôt comme une interrogation pour savoir si un tout peut être davantage que la somme de ses parties. Dans un certain sens, une œuvre d’art est en effet toujours purement et simplement ce qu’elle est, et elle ne peut renvoyer qu’à elle-même. Bien que ‘Gatefold 10’ semble nous raconter beaucoup de choses, l’œuvre conserve son mystère et nous ne pouvons l’éprouver que telle qu’elle est.
Collectionnumber : 6844

Oeuvres Sofia Hultén


Devenez un Ami du S.M.A.K.
made by