HEM 600 – Fragment

Ann Veronica Janssens


2015
gepolierd staal
h. 109.7 cm x b. 62.5 cm x d. 30.5 cm
2016 schenking
NL – In 2016 werden op de Korenmarkt in Gent twee veelbesproken kunstwerken geïnstalleerd. Eén van deze twee werken is ‘HD 400’ van Ann Veronica Janssens, een enorme zuil van 20 meter hoog. De titel verwijst naar de wereld van de bouw, meer bepaald naar het type steunbalk (H-profiel) dat de basis vormt van vele hedendaagse bouwwerken. De kunstenaar brengt er een eerbetoon mee aan de hedendaagse architectuur, en dit in dialoog met de 13e-eeuwse Sint-Niklaaskerk. Zoals altijd in Janssens’ werk speelt ook bij deze sculptuur het (spel met) licht een belangrijke rol. De enorme, in de hoogte schietende sculptuur is zowel massief als licht. Dankzij het reflecterende oppervlak neemt ze niet alleen ruimte in de omgeving in, maar weerspiegelt ze de omgeving ook in de ruimte die ze zelf inneemt. Hierdoor ontstaat een paradox tussen materialiteit en immaterialiteit. De kleinere sculptuur ‘HEM 600 – Fragment’ (2015) deed dienst als schaalmodel voor de op de Korenmarkt gerealiseerde grote versie ‘HD 400’ en werd ter gelegenheid van de plaatsing van de monumentale versie van de sculptuur in het Gentse stadscentrum, en naar aanleiding van Janssens’ tentoonstelling in S.M.A.K. in 2016 door de kunstenaar geschonken aan de collectie van het museum.
ENG – In 2016, two much-debated artworks were installed on the Korenmarkt in Ghent. One of these was ‘HD 400’ by Ann Veronica Janssens, an enormous 20-metre-high column. The title refers to the world of construction, namely the type of support beam (H profile) that underpins many nowadays building structures. With the sculpture, the artist pays tribute to contemporary architecture, and does so in dialogue with the 13th-century Saint Nicholas Church. As is always the case in Janssens’ work, the (interplay with) light also performs an important role concerning this sculpture. The enormous sculpture shooting into the air is both solid and light. Thanks to the reflective surface, it not only takes up space in its surroundings but also mirrors them. A paradox is hereby created between materiality and immateriality. The smaller sculpture ‘HEM 600 - Fragment’ (2015) served as a scale model for the final version of ‘HD 400’, realised on the Korenmarkt. Janssens donated the work to the museum collection in 2016, the year of both her exhibition at S.M.A.K. and the installation of the monumental version of the sculpture in the heart of Ghent.
FR – En 2016, deux œuvres ont été installées sur le Korenmarkt à Gand, où elles ont beaucoup fait parler d’elles. L’une d’elles est ‘HD 400’ d’Ann Veronica Janssens, une énorme colonne de 20 mètres de haut. Le titre réfère au monde de la construction, plus précisément au type de poutrelle (profile H) qui constitue le squelette de nombreux bâtiments contemporains. L’artiste rend ainsi hommage à l’architecture contemporaine, qu’elle fait entrer en dialogue avec l’église Saint-Nicolas du 13ième siècle. Comme toujours chez Janssens, la lumière et le jeu de la lumière ont un rôle important. La gigantesque sculpture qui s’élève vers le ciel est à la fois massive et légère. Grâce à sa surface réfléchissante, elle n’occupe pas seulement de l’espace dans l’environnement, mais elle reflète aussi l’environnement dans l’espace qu’elle occupe, créant ainsi un paradoxe entre matérialité et immatérialité. La plus petite sculpture ‘HEM 600 – Fragment’ (2015) est le modèle réduit pour la grande version ‘HD 400’ réalisée sur le Korenmarkt et a été donnée à la collection du musée par l’artiste à l'occasion de l'installation de la version monumentale de la sculpture dans le centre de Gand et de l'exposition de Janssens au S.M.A.K. en 2016.
Collectionnumber : 6121

Oeuvres Ann Veronica Janssens


Devenez un Ami du S.M.A.K.
made by