L'homme qui marche

Nikolaas Demoen


2015
video (loop)
6min 55sec
2018 schenking
NL – Uitgangspunt van ‘L’Homme qui marche’ is de gelijknamige sculptuur van Alberto Giacometti uit 1960. Dat iconische, levensgrote bronzen beeld van een lange, magere man die voorover helt, op weg naar een onbekend doel, werd vaak geïnterpreteerd als metafoor voor de nietigheid van de mens. Voor Giacometti was het werk op de eerste plaats een beeldend onderzoek naar de mens in de ruimte. Het vertrekpunt voor ‘L’Homme qui marche’ van Demoen was de wandelende mens als de verbeelding van een mentaal proces. Zijn sculptuur ‘wandelde’ tijdens voorbije tentoonstellingen in S.M.A.K. door de zalen. Zo werd de sculptuur een museumbezoeker en passeerde ze voorbij andere werken, waaronder sculpturen van Berlinde De Bruyckere, François Morellet en Jean Schwindt. De filmbeelden van deze ‘performances’ zijn in deze stop-motion verwerkt. Voor het geluid zorgde klarinettist Joachim Badenhorst, die improviseerde op het ritme van de film. Tussen de performances door zien we de sculptuur telkens op een sokkel belanden en opnieuw tot beeld verstillen.
ENG – The starting point of ‘L’Homme qui marche’ is the sculpture with the same name by Alberto Giacometti from 1960. The iconic, life-sized bronze statue of a tall, thin man bent forwards on the way to an unknown destination, was often interpreted as a metaphor for man's futility. For Giacometti the work was first and foremost a sculptural study of man in space. The starting point of ‘L’Homme qui marche’ by Demoen was the walking man as an illusion of a mental process. His sculpture 'walked' through the halls during previous exhibitions in S.M.A.K. As a result the sculpture became a museum visitor and passed by other works, including sculptures by Berlinde De Bruyckere, François Morellet and Jean Schwindt. The film footage of these 'performances' is processed in stop motion. The sound was provided by clarinettist Joachim Badenhorst, who improvised to the rhythm of the film. In between the performances we see the sculpture land each time on a pedestal where it resumes its position as a sculpture.
FR - Le point de départ de ‘L’Homme qui marche’ est la sculpture du même nom d’Alberto Giacometti de 1960. Cette sculpture iconique en bronze de grandeur nature représentant un grand homme maigre qui se penche vers l’avant, en route vers un but inconnu, fut souvent interprétée comme une métaphore de la nullité de l’homme. Selon Giacometti, l’oeuvre était avant tout une recherche par la sculpture sur l’homme dans l’espace. Le point de départ de ‘L’Homme qui marche’ de Demoen était l’homme en train de se promener en tant que représentation d’un processus mental. Sa sculpture ‘s’est promenée’ dans les salles du S.M.A.K. à l’occasion d’expositions antérieures. La sculpture devenait ainsi un visiteur du musée et elle passait devant d’autres oeuvres, notamment des sculptures de Berlinde De Bruyckere, François Morellet et Jean Schwindt. Les images filmées de ces ‘performances’ sont transformées dans ce stop-motion. Le clarinettiste Joachim Badenhorst s’est chargé de la partie sonore en improvisant sur le rythme du film. Entre les performances, nous voyons chaque fois la sculpture atterrir sur un socle et se figer à nouveau en statue.
Collectionnumber : 6825

Oeuvres Nikolaas Demoen


Devenez un Ami du S.M.A.K.
made by