Olam

Danny Matthys


1994
mixed media
(100x) h. 88cm x b. 48cm x d. 16cm
verworven in 1997
NL – Matthys’ oeuvre analyseert en tast voortdurend onze omgeving af met een focus op de complexiteit van onze waarneming. ‘Olam’ is een sleutelwerk. Het bestaat uit tientallen levensgrote bustes in gepigmenteerd beton en is verankerd in de linkervoorgevel van S.M.A.K. Letterlijk vertaald betekent ‘olam’ “het overschrijden van grenzen”. Door de presentatie op de gevel lijkt het werk te verwijzen naar de moeilijk te trekken scheidslijn tussen de wereld binnen en buiten het museum. Toch werd de installatie oorspronkelijk ontwikkeld voor een liggende opstelling. Maar op uitdrukkelijke vraag van Jan Hoet kreeg het zijn bestemming op een gevel van het museum.
ENG – Matthys’ oeuvre constantly analyses and probes our surroundings, focusing on the complexity of our perception. ‘Olam’ is a seminal work. It consists of dozens of life-size busts in pigmented concrete and is anchored to the left-hand side of S.M.A.K.’s facade. Literally translated, ‘olam’ means “the crossing of boundaries”. As a result of being displayed on the facade, the work would seem to allude to the indefinable dividing line between the worlds inside and outside the museum. And yet the installation was originally intended to be installed horizontally. At the express request of Jan Hoet, however, it was assigned a place on one of the museum’s exterior walls.
FR - L’oeuvre de Matthys analyse et explore en permanence notre environnement en se concentrant sur la complexité de notre observation. ‘Olam’ est une oeuvre-clé. Elle se compose de dizaines de bustes grandeur nature en béton pigmenté et est placée sur la façade gauche du S.M.A.K. Littéralement, ‘olam’ signifie “le dépassement de frontières”. En présentant l’oeuvre sur la façade, elle semble renvoyer à la séparation difficile à tracer entre le monde à l’intérieur et à l’extérieur du musée. L’installation fut néanmoins développée initialement pour être disposée en position couchée. Mais elle fut placée sur une façade du musée à la demande explicite de Jan Hoet.
Collectionnumber : 3747

Oeuvres Danny Matthys


Devenez un Ami du S.M.A.K.
made by