Speekselsporen tongstreken

Sine Van Menxel


2020
gelatinezilverdruk op papier
(5x) h. ca. 90 cm x b. ca. 65 cm
2020 aankoop
NL – Bij ‘speekselsporen, tongstreken’ speelde de fysieke aanwezigheid van de kunstenaar tijdens het ontwikkelen van de foto’s een grote rol. Op drie foto’s zien we exact dezelfde planten oplichten in het donker. De rust in de natuurbeelden wordt verstoord door vegen en overlappingen die telkens op andere plekken in het beeld opdoemen. Het zijn sporen van Van Menxels fysieke actie in de donkere kamer. Ze ‘schilderde’ er namelijk met haar tong markeringen op het fotopapier net voor het papier werd belicht. De aanvankelijk onzichtbare ‘tongstreken’ werden zichtbaar op de fotoprints omdat het licht – zoals bij fotogrammen – op de met speeksel bevochtigde plekken minder goed kon doordringen tot de chemische laag van het fotopapier. Soms lijken de ‘speekselsporen’ in de gefotografeerde flora op te gaan, lijken ze er, bijna alsof ze blaadjes zijn, tussen te dwarrelen. Andere keren lijken ze losser van het beeld te staan en doen ze – hoewel niets minder waar is – eerder aan als verfstreken die achteraf op de fotoprints zijn aangebracht. Drie van de foto’s in dit ensemble komen dus voort uit hetzelfde fotonegatief, waarvan Van Menxel in principe oneindig veel exacte kopieën had kunnen maken. Maar de kunstenaar koos ervoor om elke print uniek te maken. Ze kon onmogelijk meer dan één keer precies dezelfde speekselsporen creëren. Bovendien werden de sporen ook voor haarzelf pas zichtbaar wanneer de foto’s al waren ontwikkeld. In deze variaties zitten de onvoorspelbare, blinde werkwijze en de chemie tussen fotograaf en materiaal vervat. De twee andere foto’s in dit ensemble zijn ‘spoelbadcollages’ die Van Menxel in de donkere kamer maakte toen ze de drie variaties met ‘speekselsporen’ en ‘tongstreken’ aan het realiseren was.
ENG – The physical presence of the artist during the photographic development process plays a crucial role in ‘speekselsporen, tongstreken’ (saliva traces, tongue strokes). In three prints, we see identical plants illuminated in the dark. The tranquillity of these natural images is disturbed by a scattering of smudges and overlaps. These are traces of Van Menxel’s physical actions in the darkroom. Just before she exposed the paper, she ‘painted’ marks on it with her tongue. The initially imperceptible ‘tongue strokes’ became visible on the photographic prints because the light – as with photograms – could not penetrate the photo paper’s chemical layer as well as could the spots moistened with saliva. The ‘speekselsporen’ (saliva traces) occasionally seem to merge into the flora, almost fluttering amongst it like leaves. At other times, they appear more detached from the image and bear a greater resemblance – although nothing could be further from the truth – to secondary brushstrokes. Three of the photographs in this ensemble thus originate from the same negative, from which Van Menxel could, in principle, have made an infinite number of identical prints. But the artist chose to make each print unique. It is impossible for her to create exactly the same saliva marks more than once. Moreover, she can only see the traces once the photographs have been developed. These variations reflect the unpredictable nature of working ‘blind’ and the synergy between photographer and material. The two other photographs in this ensemble are ‘spoelbadcollages’ (rinse bath collages) that Van Menxel made in the darkroom when she was creating the three variations with ‘speekselsporen’ (saliva traces) and ‘tongstreken’ (tongue strokes).
FR – Dans ‘speekselsporen, tongstreken’ (traces de salive, coups de langue), la présence physique de l’artiste a joué un rôle important pendant le développement des photos. Sur trois photos, nous voyons exactement les mêmes végétaux s’illuminer dans le noir. Le calme de ces images de la nature est troublé par des effacements et des chevauchements qui surgissent chaque fois à d’autres endroits de l’image. Ce sont des traces de l’action physique de Van Menxel dans la chambre noire. Elle a en effet donné des ‘coups de pinceau’ avec la langue sur le papier photo juste avant qu’il ne soit exposé. Les ‘tongstreken’ (coups de langue), au départ invisibles, sont devenus visibles sur les tirages photo, parce que la lumière – comme avec des photogrammes – a moins bien réussi à pénétrer jusqu’à la couche chimique du papier aux endroits mouillés avec la salive. Parfois, les ‘speekselsporen’ (traces de salive) semblent se fondre dans la flore photographiée, ou semblent voltiger comme des feuilles parmi cette flore. D’autres fois, elles paraissent être davantage détachées de l’image et ressemblent plutôt – même si rien n’est moins vrai – à des coups de pinceau appliqués a posteriori sur les tirages photo. Trois des photos de cet ensemble proviennent donc du même négatif, dont Van Menxel aurait pu faire en principe une infinité de copies exactes. Mais l’artiste a choisi de rendre chaque tirage unique. Il lui était impossible de créer plus d’une fois exactement les mêmes traces de salive. De plus, pour elle aussi, les traces ne devenaient visibles que lorsque les photos étaient déjà développées. L’imprévisibilité du travail à l’aveugle et la chimie entre le photographe et la matière sont donc inscrites dans ces variations. Les deux autres photos de l’ensemble sont des ‘spoelbadcollages’ (collages de bain de rinçage) que Van Menxel a faits dans la chambre noire lorsqu’elle était en train de réaliser les trois variations avec ‘speekselsporen’ (traces de salive) et ‘tongstreken’ (coups de langue).
Collectionnumber : 7576

Oeuvres Sine Van Menxel


Devenez un Ami du S.M.A.K.
made by