Is deze mail niet leesbaar? klik hier

Vrijdag/Friday 5.Apr.2024

UITNODIGING / INVITATION

Atoui brutmann two images 2
Sirah Foighel Brutmann and Eitan Efrat Tristrams Starling on a ruin near the Dead Sea Courtesy of the artists © Courtesy of the artists | Tarek Atoui, The Organ Within, 2019, Performance at Guggenheim Museum (New York, USA) © Enid Alvarez

(English version below - Français ci-dessous)

Beste gast,

U bent van harte uitgenodigd op vrijdag 5 april 2024 van 20:00 tot 23:00 op de opening van twee tentoonstellingen:

Sirah Foighel Brutmann & Eitan Efrat

In hun eerste museale solotentoonstelling zetten kunstenaars en filmmakers Sirah Foighel Brutmann & Eitan Efrat de dialoog verder die ze eerder aangingen met Chantal Akerman. Ze nemen je mee op een audiovisuele reis tussen België en de Negev/al-Naqab woestijn in Israël en Palestina. Aan de hand van natuurlijke elementen en historische verantwoordelijkheid onderzoeken de kunstenaars de overtuiging ergens thuis te horen.

Tarek Atoui the Shore / a place I'd like to be

Geluid vormt de kern van de artistieke praktijk van Tarek Atoui. Als kunstenaar en elektro-akoestisch componist legt hij vloeiende verbindingen tussen klank, materie, tijd, ruimte en menselijke handeling. Daarbij doet hij niet alleen een appèl op het oor, maar creëert hij ook zintuiglijke, sociale en ruimte-specifieke ervaringen en interacties. In zijn eerste solotentoonstelling in België, brengt Atoui bestaande werken en nieuwe producties samen.

  • Om 21:00 kan je een performance van Tarek Atoui bijwonen in het museum.


Gelieve uw komst voor 30.Maa.2024 te bevestigen via deze link.

We hopen u dan te ontmoeten,
Philippe Van Cauteren en team


Dear guest,

We would be delighted if you could join us on Friday 5.Apr.2024, from 20:00 – 23:00, at the opening of two exhibitions:

Sirah Foighel Brutmann & Eitan Efrat

For their first museum exhibition, Brussels-based artists and film makers Sirah Foighel Brutmann & Eitan Efrat created , which continues their dialogue with Chantal Akerman and is an audiovisual journey between Belgium and the Negev/al-Naqab desert in Israel/Palestine, examining the conviction of belonging through natural elements and historical accountability.

Tarek Atoui the Shore / a place I'd like to be

Sound is at the heart of Tarek Atoui’s artistic practice. As an artist and electro-acoustic composer, he is known for the fluid connections he makes between sound, matter, time, space and human action. The project at S.M.A.K., the artist’s first solo exhibition in Belgium, brings together existing works and new productions.

  • At 21:00, you can attend a performance by Tarek Atoui in the museum.


Please confirm your attendance before 30.Mar.2024 via this link.

We look forward to seeing you then,
Philippe Van Cauteren and team


Cher invité,

Vous êtes le bienvenu le vendredi 5.Avr.2024 entre 20h00 et 23h00 au vernissage de deux expositions:


Sirah Foighel Brutmann & Eitan Efrat

Pour leur première exposition personnelle dans un musée, les artistes et cinéastes Sirah Foighel Brutmann & Eitan Efrat poursuivent le dialogue qu'ils ont entamé avec Chantal Akerman. Ils vous emmènent dans un voyage audiovisuel entre la Belgique et le désert du Néguev/al-Naqab en Israël et en Palestine. À l'aide d'éléments naturels et de responsabilités historiques, les artistes explorent la conviction d'appartenir à un endroit.

Tarek Atoui the Shore / a place I'd like to be

Le son est au cœur de la pratique artistique de Tarek Atoui. Artiste et compositeur électro-acoustique, il est connu pour la fluidité des connexions qu’il réussit à établir entre le son, la matière, le temps, l’espace et l’action humaine.
Le projet au S.M.A.K., première exposition solo de l’artiste en Belgique, rassemble des œuvres existantes et de nouvelles productions.

  • A 21h00, vous pourrez assister à une performance de Tarek Atoui dans l'une des salles du musée.


Veuillez confirmer votre présence avant le 30.Mar.2024 via ce lien.

Nous espérons vous voir à cette occasion,
Philippe Van Cauteren et team


Là kwam tot stand door een samenwerking tussen S.M.A.K., Messidor en Courtisane Film Festival. Met de steun van de Vlaamse overheid (Kunstendecreet).

the Shore / a place I'd like to be kwam tot stand met de steun van de Franse Ambassade in België en het Institut Français, in het kader van EXTRA, een programma ter ondersteuning van hedendaagse Franse creaties in België.

-

is realised in partnership between S.M.A.K., Messidor, and Courtisane Film Festival. With the support of the Flemish government (Kunstendecreet).

the Shore / a place I'd like to be is made possible with the support of the French Embassy in Belgium and the Institut français Paris. As part of EXTRA, a programme to support contemporary French creation in Belgium.

-

est réalisée en partenariat entre S.M.A.K., Messidor et le Courtisane Film Festival. Avec le soutien du gouvernement flamand (Kunstendecreet).

the Shore / a place I'd like to be est réalisée avec le soutien de l’Ambassade de France en Belgique et de l’Institut français Paris. Dans le cadre d’EXTRA, programme de soutien à la création contemporaine française en Belgique.

Stad Gent      Vlaamse Overheid      Jan De Nul      Fondation Willame      Engie      Square Group      Christie's      Hiscox      Interparking      De Standaard      Klara      La Libre      Nationale Loterij      Belfius      Institut francais      Ambassade de France en Belgique (2)      Duvel (2)     
Jan Hoetplein 1
9000 Gent
+32 (0)9 323 60 01
info@smak.be

Link to Facebook of SMAK      Link to Twitter of SMAK      Link to Instagram of SMAK      Link to Instagram of SMAK     

Je ontvangt deze S.M.A.K.-nieuwsbrief omdat je de wens had om op de hoogte te worden gehouden van onze activiteiten. Jouw gegevens worden in geen geval overgemaakt aan derden, noch voor informatieve, noch voor publicitaire doeleinden. Als je deel uitmaakt van een groep of organisatie, dan sturen we twee maal per jaar een mailing door van de Gentse musea.
schrijf je uit      Update voorkeuren