Vrienden van S.M.A.K.

Vrienden van S.M.A.K. hebben sinds 1957 een ledenwerking, geven kunstedities uit, verzamelen kunstwerken en organiseren tal van activiteiten in binnen- en buitenland.

Onze leden genieten van rondleidingen en lezingen in S.M.A.K. Eveneens brengen wij hen naar kunstenaarsateliers, private kunstverzamelingen, galerijen en talrijke musea in binnen- en buitenland.

Dankzij de steun van onze leden hebben de Vrienden een belangrijke collectie kunnen uitbouwen. Een groot deel ervan werd geschonken aan S.M.A.K., in 1999.

De Vrienden ijveren voor de realisatie van een groter museum, waarin meer plaats is voor de S.M.A.K.-collectie.


Vrienden van S.M.A.K., Vereniging voor het Museum van Hedendaagse kunst te Gent vzw, Jan Hoetplein 1, BE-9000 Gent. E. info@vriendensmak.be. Ondernemingsnummer 0408175010. RPR Gent, Afdeling Gent.

Word Vriend van S.M.A.K.
made by